Home | Slim incontinentiemateriaal

Slim incontinentiemateriaal

Breder gebruik van slim incontinentiemateriaal

Het aantal ouderen in de langdurige zorg neemt gestaag toe. Daarbij komt dat er sprake is van een arbeidskrapte in deze zorg. Dat maakt dat het meer en meer noodzakelijk wordt dat medewerkers in de zorg ondersteuning krijgen van bewezen zorgtechnologie. Slimme incontinentiematerialen  zijn zulke technologieën. Het beschikt over een sensor die registreert hoeveel urine er in het materiaal zit en geeft aan wanneer het incontinentiemateriaal verzadigd is.

Wat levert het op?

Het verschonen van incontinentiemateriaal bij bewoners is voor medewerkers een fysiek zware taak die veel tijd kost. Door het gebruik van slim incontinentiemateriaal worden lekkages en natte bedden voor een groot deel voorkomen. Dat levert  veel voordelen op voor zowel de bewoner, de medewerker als het management:

  • Een vergroting van de levenskwaliteit voor bewoners, door geen onnodige controles op verzadiging, voorkomen van lekkages en natte bedden en een betere huidconditie.
  • Tijdsbesparing waardoor medewerkers tijd hebben voor andere zaken.
  • Een verhoging van het werkplezier en vermindering van werklast bij medewerkers.
  • Kostenbesparing door minder of efficiënter gebruik van incontinentiemateriaal.

In navolging van een succesvolle pilot in West-Brabant hebben bestuurders in de ouderenzorg in Midden-Brabant besloten om dit slimme incontinentiemateriaal ook in te zetten binnen hun organisaties.

Stand van zaken

Na een inventarisatieronde wordt duidelijk welke organisaties mee gaan doen en met welke teams. Om het opschalingsproces binnen deze teams een vliegende start geven zijn er implementatie- coaches aangesteld. Zij gaan samen met leveranciers van de producten  de organisaties mede begeleiden. Medio februari gaan we van start bij de eerste organisaties die zich aangemeld hebben.

presentatie slimme inco 

Starterkit Abena

Starterkit Tena

Voor meer informatie:

e.boone@hetlaar.nl