Home | Toolbox Anders werken bij oog druppelen

Toolbox Anders werken bij oog druppelen

Om met elkaar tot een vernieuwde werkwijze te komen rondom oog druppelen  is uniform communiceren en werken essentieel. Met betrokken partijen is gekeken welke ondersteunende middelen nodig zijn. Daaruit zijn vervolgens de meest essentiële onderwerpen gekozen die uitgewerkt zijn voor de toolbox. Deze toolbox wordt geregeld aangevuld met nieuwe onderdelen.

Instructiefilmpje voor burger

Filmpje Ervaringen met zelfstandig oog druppelen voor zorgverleners

 

Q&A voor burgers en zorgverleners

 

TRIAGE DOCUMENT VOOR THUISZORG

 

PRESENTATIE REGIONALE BIJEENKOMST OOG DRUPPELEN FEBRUARI 2023