Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken | Beter verwerken cliëntoproepen in verpleeghuis

Beter verwerken cliëntoproepen in verpleeghuis

In de zorgsector neemt de variatie in technische hulpmiddelen die worden ingezet alsmaar toe. Van sensoren voor valincidenten tot GPS-detectoren en slim incontinentiemateriaal. Door een grotere inzet van deze hulpmiddelen neemt ook het aantal meldingen toe. Grote vraag is hoe we zorgmedewerkers kunnen ontlasten door alleen die meldingen door te geven waarop zij actie moeten ondernemen? Kunnen we door het efficiënter inrichten van het proces van cliëntoproepen en daarmee beter verwerken van meldingen de cliënttevredenheid verhogen en de werkdruk van zorgmedewerkers verminderen? Met dat doel voor ogen zijn vier zorgorganisaties in Midden-Brabant gestart met een project voor het beter verwerken van cliëntoproepen in het verpleeghuis.

Aanpak in fasen

Het project is verdeeld in twee fasen.

  • Doel fase 1:  om inzicht te krijgen in omvang en aard van de cliëntoproepen is in vier organisaties dezelfde 24-uurs 0-meting gehouden. Er is gekeken naar oproepen van nood, welzijn, zorg en voeding
  • Doel fase 2: de uitkomsten van de 0-meting in fase 1 is de basis voor verdere uitwerking om te komen tot verminderen werkdruk zorgmedewerkers en verhogen van de cliënttevredenheid

De eerste resultaten van deze nulmeting zijn:

  • Het gemiddelde aantal meldingen per bewoner ligt tussen de vier en zes voor deze meting. 
  • De verschillende dagdelen (van acht uren) leveren geen eenduidig beeld als het gaat om het dagdeel waarop het meest wordt gemeld.  
  • Het aantal meldingen in de categorie zorg is veel groter dan de aantallen meldingen in de categorieën: noodvoeding en welzijn 
  • Er zijn bewoners die veelvuldig bellen. In deze 24 uur is er 22 en en een keer 19 maal door een bewoner gebeld.  

Er is behoefte aan nader onderzoek en meer meting. 

Meer informatie

conny.heerdink@thebe.nl