Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken | Spraakgestuurd rapporteren (SGR)

Spraakgestuurd rapporteren (SGR)

In verschillende organisaties en door verschillende functionarissen worden ervaringen opgedaan met spraakgestuurd rapporteren (SGR). Op deze manier wordt onderzocht of spraakgestuurd rapporteren zou kunnen leiden tot:

  • Verhogen van het werkplezier van zorgprofessionals
  • Verbeteren van de efficiëntie door registratietaken eenvoudiger en sneller uit te voeren

Testen

Op dit moment zijn we actief met spraakgestuurd rapporteren in vier varianten:

  • Een specialist oudergeneeskunde Zorggroep Elde Maasduinen is van start gegaan op een vaste PC om diverse ervaringen op te doen rondom spraakgestuurd rapporteren. Dit eerste experiment is inmiddels afgerond, de tussenrapportage is klaar.  De positieve bevindingen zijn aanleiding voor een vervolg. Meer Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) gaan de software van Nuance inzetten tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Bij Thebe hebben een verpleegkundig specialist en fysiotherapeut ervaringen opgedaan met SGR. Het experiment en de tussenrapportage zijn afgerond.
  • Onlangs hebben verplegenden en zorgmedewerkers van niveau 3 tot en met 6 van De Wever met een lab/testopstelling drie oplossingen voor spraakgestuurd rapporteren getest (Nuance, Notubizz en Google). De tussenrapportage is afgerond.
  • Bij ’t Heem hebben meerdere zorgmedewerkers spraakgestuurd gerapporteerd in ONS van Nedap. Ook Actief Zorg en Amaliazorg experimenteren met deze mogelijkheid. De tussenrapportage van ’t Heem is afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de tussenrapportage van Actief Zorg en geëxperimenteerd binnen Amaliazorg.

Vervolgstappen

We verwachten dat eind november de eindrapportage is afgerond. Afhankelijk van de resultaten van deze experimenten hopen we vervolgstappen te kunnen zetten.

Meer informatie

conny.heerdink@thebe.nl