Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken | Spraakgestuurd rapporteren (SGR)

Spraakgestuurd rapporteren (SGR)

In verschillende organisaties en door verschillende functionarissen worden ervaringen opgedaan met spraakgestuurd rapporteren (SGR). Op deze manier wordt onderzocht of spraakgestuurd rapporteren zou kunnen leiden tot:

  • Verhogen van het werkplezier van zorgprofessionals
  • Verbeteren van de efficiëntie door registratietaken eenvoudiger en sneller uit te voeren

Testen

Op dit moment zijn we actief met spraakgestuurd rapporteren in vier varianten:

  • Een specialist oudergeneeskunde Zorggroep Elde Maasduinen is van start gegaan op een vaste PC om diverse ervaringen op te doen rondom spraakgestuurd rapporteren. Dit eerste experiment is inmiddels afgerond, de tussenrapportage is klaar.  De positieve bevindingen zijn aanleiding voor een vervolg. Meer Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) gaan de software van Nuance inzetten tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.
  • Bij Thebe hebben een verpleegkundig specialist en fysiotherapeut ervaringen opgedaan met SGR Het experiment is afgerond. Momenteel wordt hard gewerkt aan deze tussenrapportage.
  • Onlangs hebben verplegenden en zorgmedewerkers van niveau 3 tot en met 6 van De Wever met een lab/testopstelling drie oplossingen voor spraakgestuurd rapporteren getest. Een tussenrapportage volgt. Meer weten over de aanpak van de testdagen: klik hier
  • Het is nu nog wachten op het experiment van ’t Heem en Amaliazorg waarin spraakgestuurd rapporten in het ECD ONS van Nedap zal gaan plaatsvinden.

Vervolgstappen

We verwachten dat medio 2021 de meeste resultaten van de testperioden binnen zijn. Afhankelijk van de resultaten van deze experimenten hopen we vervolgstappen te kunnen zetten.

Meer informatie

conny.heerdink@thebe.nl