RITZ

Het project RITZ (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg) is een unieke samenwerking tussen zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus op het gebied van personele inzet. Door samen te werken en gebruik te maken van de capaciteit die regionaal beschikbaar is, helpen de zorgorganisaties elkaar. Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een andere locatie of organisatie in de regio kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld. Zo ‘ritzen’ zij als het ware de roosters dicht.

Hoe werkt RITZ?

RITZ werkt met een speciaal ontwikkeld digitaal platform. Via dit platform kunnen planners diensten uitzetten die ze via de normale route niet ingevuld krijgen. In een app zien medewerkers welke, voor hun functieniveau passende, diensten openstaan. Door een dienst te ‘liken’ kunnen zij zich hiervoor aanmelden. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak.

Meer informatie

Mijke Aarnoudse (maarnoudse@stfranciscus.nl)