Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken | Medicijndispenser Medido

Medicijndispenser Medido

Op 4 augustus 2020 zijn we gestart met het gebruik van de medicijndispenser Medido in de intramurale setting. Bewoners die dat willen én kunnen, krijgen hierdoor meer de eigen verantwoordelijkheid over medicatie-inname. Zelfregie en zorg gaan heel goed samen. Zorgprofessionals krijgen meer tijd voor andere zorgtaken. In augustus 2021 zijn er 77 Medido’s actief in de intramurale setting.

De Medido is een slim apparaat dat waarschuwt wanneer het tijd is voor medicatie-inname. Op dat moment geeft het apparaat een zakje met de pillen uit. De medicijndispenser registreert wanneer de medicijnen zijn gepakt en deelt deze informatie met de zorg. Zo kunnen ouderen zelfstandig op het juiste moment hun medicijnen slikken, zonder dat daar steeds iemand voor langs hoeft te komen.

Een goede voorbereiding is het halve werk, daarom krijgen zorgprofessionals een training over Medido. Waarom gebruiken we Medido? Hoe werkt dat dan? Wat is het voordeel voor de bewoner als de Medido intramuraal wordt ingezet? En wat is het voordeel voor mij als professional?

Voorafgaand aan de inzet van de Medido is grondig onderzoek gedaan en een plan voor invoering van de medicijndispenser geschreven. Na een jaar implementeren hebben we in de regio veel geleerd. Met behulp van interne projectleiders, enthousiaste kartrekkers en evaluaties weten wat de succesfactoren en aandachtspunten zijn.
We zien dat bij een goede inbedding in het zorgproces de Medido een meerwaarde biedt, het ontlast de zorg. Daarnaast draagt de inzet bij aan de zelfredzaamheid en het behoud van de eigen regie van de cliënt. Tijdens de ochtendzorg en avondzorg kan bij voldoende inzet van de Medido ook een tijdsbesparing worden gerealiseerd. Op dit moment zien we dat de Medido (nog) niet leidt tot een vermindering van de inzet aan personeel, maar wel tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Mattie Bakx: “In augustus 2020 is de eerste Medido bij een bewoner geplaatst. Een half jaar later, wordt Medido bij zo´n 40 bewoners succesvol ingezet en dit is nog maar het begin. Door klein te beginnen, ervaring op te doen en hierover te evalueren, hebben we een prachtige start gemaakt om nog meer bewoners te ondersteunen in hun medicatiegebruik m.b.v. Medido. En eigen regie te stimuleren. Een goede voorbereiding blijkt essentieel en iedere zorgorganisatie is uniek. Dat zorgt ervoor dat de samenwerking die we binnen Midden-Brabant opzetten zo bijzonder is. Met een bewezen technologie, een netwerk om van elkaar te mogen leren en kennis te kunnen delen, verwachten we samen nog vele mooie resultaten te behalen.”

Meer informatie

paula.maat@thebe.nl