Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken | Efficiëntere inzet zorgpersoneel

Efficiëntere inzet zorgpersoneel

Een deel van de personeelskrapte oplossen door flexibel om te gaan met beschikbare arbeid in de regio. Dát is het idee achter het opzetten van een digitaal platform waarop beschikbare uren voor personeel geplaatst en zichtbaar worden en waar vraag en aanbod wordt gematcht. Op termijn is het de bedoeling dat het platform ook wordt opengesteld voor mantelzorgers, vrijwilligers, zzp-ers en andere zorgaanbieders.

Groen licht

De elf ouderenorganisaties in de VVT-sector in Midden-Brabant (allemaal partners van de transitietafel Midden-Brabant) hebben onlangs groen licht gegeven voor dit voorstel. Het voorwerk is gedaan door vier (St. Franciscus, Thebe, De Wever en Mijzo) van de elf zorgaanbieders en past in onze lijn om met elkaar richting te werken aan een toekomstbestendige ouderenzorg.

Vooronderzoek

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een vooronderzoek waarin alle aspecten die met flexibele inzet van arbeid te maken hebben aan bod zijn gekomen. Zo is gekeken naar de wens van medewerkers om flexibel te werken (een gedragsonderzoek waaraan meer dan 1000 zorgmedewerkers deelnamen), fiscale aspecten (BTW, vennootschapsbelasting), juridische aspecten (rechtsvorm, mededingingaspecten) en diverse al bestaande platforms.

Dat vooronderzoek heeft ons geleerd dat het initiatief haalbaar is voor de regio en zelfs daarbuiten. We hebben gezien dat samenwerken tot mooie resultaten kan leiden en dat we samen met veel enthousiasme door willen om personeelskrapte tegen te gaan.

Meer informatie

marjan.van.de.wal@thebe.nl