Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken | Digitaal vaardige medewerkers

Digitaal vaardige medewerkers

Technologie zien we steeds meer. Ook medewerkers van zorginstellingen krijgen in hun werk steeds meer te maken met technologie. Er wordt dan ook een beroep gedaan op hun digitale vaardigheden. Denk aan het elektronisch cliëntendossier en roosterapps, maar ook beeldbellen om naasten van cliënten op de hoogte te houden.
Als medewerkers goed met digitale middelen om kunnen gaan, scheelt dat onder meer tijd in computergebruik (zo zijn bijvoorbeeld rapportages sneller klaar) en wordt zorg op afstand eenvoudiger. Ook krijgen digivaardige medewerkers nieuwe systemen en zorgtechnologie makkelijker onder de knie en worden minder fouten gemaakt in bijvoorbeeld dossiers.
De samenwerkende ouderenzorgorganisaties Midden-Brabant hebben daarom het project Digitaal vaardige medewerker in het leven geroepen.

Eigen pad en plan

Eind augustus is een start gemaakt met een inventarisatie van stand van zaken bij de deelnemende zorginstellingen. Elke instelling heeft zijn eigen pad en plan om van medewerkers digiweten te maken. Zo heeft De Wever afgelopen jaar digicoaches opgeleid onder de noemer ‘Sta sterk in je digitale werk!’. In de regio trekken we samen op door gebruik te maken van elkaars ervaringen en bestaand materiaal, bijvoorbeeld op www.digivaardigindezorg.nl

Meer informatie

e.boone@hetlaar.nl

nicole.koopmans@mijzo.nl