Home | Projecten | Zorgtechnologie en anders werken

Zorgtechnologie en anders werken

Inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg draagt bij aan meer eigen regie van cliënten, efficiënter en makkelijker werken van medewerkers en betaalbare zorg. Technologie in de zorg neemt dan ook een grote vlucht. De mogelijkheden zijn legio. Keuzes maken is onvermijdelijk. Regionaal is  gestart met de volgende projecten:

  • het gemak van de medicijndispencer (Medido) voor cliënten in het verpleeghuis
  • onderzoek naar de oproepen in verpleeghuizen en de opvolging daarvan, zodat we beter zicht krijgen in deze processen en de benodigde interventies
  • RITZ, Regionale inzet Tijdelijke Zorg, waarin we personeelskrapte willen oplossen door flexibel met beschikbare arbeid om te gaan en zorgprofessionals zelf keuzes te laten maken
  • onderzoek naar spraakgestuurd rapporteren. Wat werkt en houden we inderdaad meer tijd over voor de zorg?
  • hoe maken we medewerkers digitaal vaardig, zodat zij makkelijker omgaan met zorgtechnologie?
  • inzet van slim incontinentiemateriaal, om continentie te bevorderen en tijd en kosten te besparen.
  • gebruik van de meekijkbril voor begeleiden en examineren van leerlingen, observeren van onbegrepen gedrag bij cliënten, consulteren op afstand bij wondzorg en uitvoeren van kwaliteitsaudits.
Verdieping

80-jarige cliënt die op één van de locaties van Thebe woont en de Medido gebruikt:
“Ik moet een beetje vrij man zijn en me een beetje aan de regels kunnen houden. Ze moeten die dingen standaard op de kamer hebben.”

Meer informatie en contact

conny.heerdink@thebe.nl