Home | Projecten | Mantelzorgondersteuning | Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Wie zorgt er voor de mantelzorger?

Uit onderzoek blijkt de belasting bij ruim de helft van de mantelzorg te zwaar. Het zet ongewild relaties onder druk. Daarom is het zo belangrijk dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen. Dat er balans is in de zorg voor een naaste en wat een mantelzorger zelf nog graag wil en kan doen. Dat er ruimte is om samen nog zoveel mogelijk van het leven blijven genieten.

Ondersteuningsprogramma’s kunnen overbelasting voorkomen. In gezamenlijke bijeenkomsten krijgen mantelzorgers inzicht in het ziekteverloop, veiligheid, financiën en zorg, en leren zij ervaren hoe je ondanks de diagnose dementie het leven op een fijne manier kunt voortzetten. Er zijn twee programma’s: Dementie en nu en Samen verder met dementie…
De mantelzorger en zijn/haar naaste kiezen zelf welk programma zij willen volgen.

Resultaten van het project Mantelzorgondersteuning

  • Er is veel publiciteit gegenereerd voor de programma’s om deelnemers te werven, coaches/trainers en welzijnsbegeleiders zijn opgeleid en actief binnen beide programma’s
  • Samenwerking met dementievriendelijke gemeenten en ContourdeTwern is versterkt, beide programma’s zijn opgenomen in de mantelzorgtest van de gemeente Tilburg
  • Door de coronapandemie hebben beide programma een tijd stilgelegen, maar sinds kort worden nieuwe bijeenkomsten weer ingepland. Dan start ook de werving weer.
  • De programma’s worden op basis van evaluaties en ervaringen van deelnemers/trainers aangescherpt
  • Er wordt blijvend geïnvesteerd in het versterken van de regionale samenwerking met o.a. gemeenten, welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties
  • Onderzocht wordt of de programma’s kunnen worden ingezet bij specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor jonge mensen met dementie.
  • Een Businesscase is opgesteld voor borging.

Meer informatie en contact

  • Jory.elshout@schakelring.nl

Mantelzorgtest
Folder: Wie zorgt er voor de mantelzorger?