Home | Projecten | Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Een op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg voor een naaste met dementie op zich. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Als partner, familielid, buur, vriend of kennis. Mantelzorgen voor een naaste met dementie is een verantwoordelijke taak.

Ondersteuningsprogramma’s kunnen ertoe bijdragen dat de mantelzorger ook goed voor zichzelf blijft zorgen. In de regio zijn er twee ondersteuningsprogramma’s:

– Dementie en nu voor naasten van mensen met dementie en
– Samen verder met dementie voor de mantelzorgers en hun naaste.
Beide programma’s zijn in 2020 gratis aangeboden. Samen verder met dementie wordt op basis van ervaringen deelnemers in 2021 geëvalueerd.

Dementie en nu coach;
“Naast veel kennis die we aanreiken wordt ook veel tijd vrijgemaakt om ervaringen uit te wisselen. De focus ligt op degene met dementie. Hoe beleeft deze persoon de dementie en hoe kan de partner op genuanceerde manier contact met blijven maken. We staan ook stil bij moeilijk hanteerbaar gedrag, hoe we familie erbij kunnen betrekken en wat zij kunnen betekenen. We wisselen ervaringen uit rond rondom ondersteunende diensten die voorhanden zijn en staan stil bij gevoelens en ondermijnende gedachten. Hoe kunnen deze worden omgebogen naar helpende gedachten? Niet enkel de groep groeit, je ziet ook individuen opbloeien en groeien in hun mantelzorger zijn. Dat is mooi om te zien.”

Mantelzorgers:

Marian: “Ik dacht dat met dementie de tijd van leuke dingen doen voorbij was. Ik zag alleen maar dokters en problemen en wist te weinig van de ziekte. Het ondersteuningsprogramma heeft me wijzer gemaakt op dat vlak. En ik heb ervaren hoe we samen kunnen genieten. Een ijsje eten op een terras is nu voor ons allebei een feestje.”
Vivianne: “Heel goed, heel ontspannend, vitamientjes terug. Begrip, raad, steun, op alle manieren. De coaches vertellen hoe je een situatie moet aannemen. En als je dan echt naar die mensen luistert en die steun opvolgt, dan bereik je heel wat meer.”
Myriam: “Naar het einde toe waren we een hechte groep, zo hecht dat we elkaar nog eens gaan ontmoeten.”
Mia: “De videoclips die we bekeken waren werkelijk een weerspiegeling hoe het er echt aan toegaat in de thuissituatie.”
Miriam: “ik voel me vooral meer begrepen. De cursus was echt een verrijking voor mij.”
Ton: “Het heeft mij veel geholpen en inzichten gegeven. Dat heeft mij milder gemaakt.”