Home | Projecten | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend | Project Slim incontinentiemateriaal

Project Slim incontinentiemateriaal

Aanleiding

Urine-incontinentie kan een zeer aangrijpende aandoening zijn, zowel voor degenen die het heeft als voor de mensen om hen heen. Het is een veel voorkomend probleem bij ouderen en zorgt voor ongemak. Denk hierbij aan de extra afhankelijkheid en de benodigde extra zorgmomenten voor zorgmedewerkers. Daarnaast is het verwisselen van incontinentiemateriaal en verschonen na lekkage fysiek zwaar voor zorgverleners.

Doel

Het samenwerkingsverband ’Samen richting geven’ in Midden-Brabant heeft als ambitie om een toekomstbestendige ouderenzorg te creëren. Een van de belangrijkste pijlers om dit te bereiken is het inzetten en opschalen van zorgtechnologie om zorgmedewerkers duurzaam in te zetten. Dit gaat ook over de inzet van slim incontinentiemateriaal. Om hier ervaringen mee op te doen zijn er vanaf september 2021 tot en met juli 2022 in totaal 7 pilots uitgevoerd.

Inhoud

Er zijn in nauwe samenwerking met Essity vijf pilots uitgevoerd met de TENA Identifi en aansluitend daarop hebben twee organisaties een pilot met de TENA Change Indicator doorlopen. In totaal hebben 48 cliënten deelgenomen. Met behulp van een implementatiecoach van de regio werden de projectteams van de deelnemende organisaties begeleid bij de ingebruikname van het materiaal. Om de basis van de incontinentiezorg op orde te krijgen werd op cliëntniveau allereest gestart met het handmatig bijhouden van de Assessment en Test-lijst. Voor cliënten waar daarna nog geen geschikt productadvies t.a.v. maatvoering en verzadiging ontstond, werd de Tena Identifi ingezet. Zo wordt gedurende 72 uren digitale informatie verzameld over het mictiepatroon van de client. Uitkomst is een cliëntgebonden rapportage. Hierdoor kunnen zorgmedewerkers een cliënt tijdig naar het toilet begeleiden of verschoningsmoment aanbieden. Tevens kan vastgesteld worden wat het juiste type incontinentiemateriaal is. De Tena Change Indicator is een 24/7 oplossing die urineverlies van een client continu bijhoudt en de verzadigingsgraad van het incontinentiemateriaal verzendt naar een applicatie op telefoon of tablet van de zorgmedewerker. Deze ontvangt een melding zodra een client een verschoningsmoment nodig heeft. De uitkomsten van de 2 pilots met de Tena Change Indicator zijn gebaseerd op data die tijdens de avond en nacht verzameld zijn. De uitkomsten van de pilots voor beide typen incontinentiematerialen laten zien dat de inzet van slim incontinentiemateriaal een positief resultaat oplevert ten aanzien van kosten- en tijdsbesparingen én dat dit zachte baten oplevert voor zowel cliënten als zorgmedewerkers. Opschaling in de regio kan plaatsvinden rekening houdend met de lessons learned

Download hier de Eindrapportage slim incontinentiemateriaal – Samen richting geven – December 2022

Bekijk hier het webinar over slimme inco van najaar 2022

Bekijk hier de ervaringen uit de praktijk.

Bekijk hier de factsheet met de belangrijkste resultaten

Behaalde resultaten 2022

 • Uitvoeren en afronden zeven pilots, opleveren eindrapport en factsheet, uitvoering webinar 
 • Inzet Tena Identifi:
  • Afname verschoningen (16,7%), controlemomenten (25,9%) en lekkages (60,7%);
  • Beter geplande toiletgang;
  • Tijdbesparing: 101 uur per client per jaar;
  • Verhoging werkplezier medewerkers;
  • Totale besparing € 3.803 per client per jaar. 
 • Inzet Tena Change Indicator (inzet gedurende de nacht)
  • Afname verschoningen (7,7%), controlemomenten (67,6,%) en lekkages (67,6%);
  • Tijdsbesparing: 98 uur per client per jaar;
  • Digitale vaardigheden zijn belangrijke randvoorwaarde voor positieve ervaring;
  • Totale besparing € 3.800 per client per jaar.

Jaardoel 2023:  

 • Organisatie van een inkooptraject voor slimme incontinentiematerialen 
 • Opschaling van Tena Identifi met 160 tot 200 stuks 
 • Opschaling van Tena change Indicator met 20 tot 35 stuk

Acties en beoogde resultaten 

Actie: organisatie gezamenlijke inkoop slim incontinentiemateriaal 
Beoogd resultaat: e
en regionaal inkoopcontract t.b.v. de op te schalen producten.   

Actie: opschaling.
Beoogd resultaat: Tena Identifi met 160 tot 200 stuks, Tena change Indicator met 20 tot 35 stuks. 

Deelnemende organisaties pilotfase 

 • Maria-oord
 • Het Laar
 • Mijzo
 • St. Franciscus
 • ZGEM

 

 

“Slim incontinentiemateriaal ondersteunt de medewerkers van Maria-Oord in het bieden van de zorg volgens de opgestelde visie. Het verkregen inzicht verhoogt aantoonbaar het comfort van de cliënt en het werkplezier van onze collega’s”.

Meer informatie

Hedwig van Gansewinkel hedwig.van.gansewinkel@thebe.nl