Home | Projecten | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend | Verdieping zorgtechnologie

Verdieping zorgtechnologie

Resultaten

 • Circa 70 cliënten maken inmiddels gebruik van de medicijndispenser en houden hierdoor de regie over hun medicatie. Dit aantal groeit dagelijks. Een medicijndispenser voor de cliënten die hiermee overweg kunnen, is inmiddels algemeen beleid in onze regio.
 • Onderzoek naar cliëntoproepen in vier organisaties is uitgevoerd. Het betreft informatie over de omvang, aard en opvolging van de cliëntoproepen en de ervaringen van de cliënten en medewerkers met oproepen. Daarnaast worden interventies aanbevolen om oproepen juist te adresseren en te verminderen.
 • De pilot RITZ start in oktober 2021. Met deze regionale flexpool nemen vier organisaties het voortouw door samen te werken aan een sluitende zorgplanning. Hierdoor helpen we elkaar en daarmee iedereen die aan onze zorgen is toevertrouwd.
 • Drie experimenten met spraakgestuurd rapporteren zijn uitgevoerd en geven ons een brede inkijk in spraakgestuurd rapporteren.
 • In alle organisaties wordt gewerkt met opgeleide digicoaches die medewerkers (zelf) vertrouwen en plezier geven in het gebruik van digitale middelen tijdens het werk.
 • Vier organisaties testen slim incontinentiemateriaal van Essity. Drie organisaties overwegen andere leveranciers waaronder Abena.
 • Vijf organisaties testen de meekijkbril of smartglass. De meekijkbrillen van de leveranciers: 1Minuut en Gemvision worden toegepast.

Vervolgplannen

 • Inzet van de medicijndispenser bij cliënten met een GRZ-indicatie.
 • Testen in de dagelijkse praktijk van de aanbevolen interventies om oproepen juist te adresseren en te verminderen.
 • Bij een geslaagde pilot onder medewerkers wordt de flexpool uitgebreid naar andere doelgroepen (bijv. naar zzp-ers en vrijwilligers) als ook naar andere VVT-zorgaanbieders in eigen en andere regio’s.
 • Uitvoering van het vierde experiment met spraakgestuurd rapporteren (in Ons van Nedap).
 • Organisaties ondersteunen bij het implementeren van hun leer- en ontwikkelplannen m.b.t. de digitale vaardigheden van medewerkers en ouderen.