Project Smart glasses

Doel

Met een veranderende maatschappij die vele uitdagingen kent op het gebied van vergrijzing, arbeidskrapte en adoptie van technologie is het zaak voor ouderenzorgorganisatie mee te bewegen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, zijn slimme oplossingen noodzakelijk. De uitdaging ligt vooral in het overbruggen van fysieke afstanden of het beperken van het aantal aanwezigen. De smart glasses of meekijkbrillen zijn een oplossing die zorg op afstand mogelijk maakt.

Inhoud

Met een smart glass kan een videoverbinding tot stand worden gebracht terwijl je als zorgprofessional je handen vrij hebt. Zo kan bijvoorbeeld op afstand:

  • (medische) consultatie en observatie plaatsvinden;
  • samen met een wondverpleegkundige een wond beoordelen en verzorgen;
  • een leerling begeleiden, handelingen af toetsen en samen terugkijken om het leerrendement te vergroten;
  • een kwaliteitsaudit plaatsvinden;
  • een mantelzorger worden ondersteund.

Binnen regio Midden-Brabant zijn er twaalf smart glasses beschikbaar gesteld die zorg op afstand mogelijk maken. De deelnemende organisaties zijn positief over de mogelijkheden van de smart glasses. De smart glasses brengt een videoverbinding tot stand en de zorgprofessional heeft de handen vrij. Zo kan er op afstand consultatie en observatie plaatsvinden, een wond worden beoordeeld en leerlingen kunnen op afstand worden begeleid. In de rapportage leest u hoe men zorg op afstand kan bieden met de smart glasses, welke werkwijze is toegepast en de resultaten en uitkomsten van het project. In totaal namen er zeven organisaties deel aan het project.

De eindrapportage is hier te lezen.

 

Meer informatie en contact: Sanna Elsendoorn, sanna.elsendoorn@anderswerkenindezorg.nl