Home | Projecten | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend | Project Digitaal vaardige medewerkers

Project Digitaal vaardige medewerkers

Aanleiding

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties als apps, domotica, software en robotica. Deze ontwikkelingen zijn niet meer weg te denken in de zorg. Er wordt een beroep gedaan op de digitale vaardigheden van medewerkers. Tegelijkertijd kan een deel van de zorgmedewerkers niet zelfstandig werken met digitale technologie. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat 16% van de zorgmedewerkers digitale starter is. Een digitale starter is iemand die niet de digitale basisvaardigheden heeft, die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn of haar beroep en die vaak weerstand tegen de computer heeft of angst heeft ontwikkeld. 

Doel

Het project digitaal vaardige medewerkers heeft ten doel om alle medewerkers digitale vaardigheden te laten ontwikkelen om zo de kwaliteit van zorg in de toekomst te vergroten en efficiënter, makkelijker, transparanter en veiliger te werken.

Inhoud

Met behulp van regionale transitiemiddelen van het Ministerie van WVS is dit project in 2020 van start gegaan. Het project is geëindigd in december 2022. Vanaf de start werken tien organisaties nauw samen met elkaar en leiden enthousiaste medewerkers op tot digicoach. Dit is meestal een zorgmedewerker die geschoold is om zijn/haar collega’s te ondersteunen bij het vergroten van digitale vaardigheden. Digicoaches zijn goud waard maar kunnen het niet alleen. Zij ervaarden met regelmaat te weinig tijd en ondersteuning om hun collega’s goed te kunnen begeleiden. Gedurende het project werd duidelijk dat er meer nodig is om te komen tot een cultuur waarin digivaardige medewerkers een vanzelfsprekendheid zijn. Om dit te bereiken heeft iedere organisatie een duidelijke visie nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau waardoor een totaalaanpak in werking wordt gezet. Dus behalve dat de rol van digicoach structureel in de organisatie wordt ingebed is het belangrijk dat medewerkers een werkklimaat ervaren waar vanaf het moment van onboarding, groei van digitale vaardigheden gestimuleerd wordt en digitale vaardigheden tot de competenties van een functieprofiel behoren. Het vraagt van leidinggevenden en managers dat zij digitaal leiderschap uitdragen en digitale vaardigheden van medewerkers borgen door het een gespreksonderwerp te laten zijn bij coaching- of functioneringsgesprekken en werkoverleg. Het is helpend dat werkprocessen binnen een organisatie zo ingericht worden dat de toepassing van zorgtechnologie een vanzelfsprekende plek krijgt en dat ondersteunende afdelingen het belang van digitale vaardigheden herkennen en uitdragen. Aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden is niet meer weg te denken. Iedere organisatie werkt met behulp van dit project aan een eigen borgingsplan zodat aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden onderdeel wordt van de cultuur. De ontwikkeling van technologie stopt immers niet meer.  

Behaalde resultaten 

 • 2020
  • Werving, training en inzet van 52 digicoaches bij de 10 deelnemende organisaties. 100% van de doelen behaald.
 • 2021
  • Ontwikkeling totaalaanpak per organisatie zodat de rol van digicoach wordt ingebed in de werkprocessen waarbij ontwikkeling van digitale vaardigheden bij medewerkers vanaf onboarding aandacht. 100% van de doelen behaald.
 • 2022 
  • Duurzame borging van structurele aandacht binnen organisaties voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij medewerkers. 
  • Aantal digicoaches eind 2022: 86  
  • Vier sessies kennis delen voor projectleiders en een inspiratiesessie voor digicoaches.
  • 100% van de doelen behaald. 

Jaardoel 2023

Acties en beoogde resultaten 

Actie: Eindrapportage afronden.
Beoogd resultaat: Het rapport biedt organisaties inzicht in bereikte resultaten en maakt organisaties bewust van het feit dat duurzame aandacht voor de ontwikkelingen van digitale vaardigheden van medewerkers nodig is en blijft.

Actie: Stimuleren kennisdeling.
Beoogd resultaat: Organisatie van een tweetal intensieve kennissessies bestemd voor de medewerkers die een belangrijke rol hebben in het uitdragen van het belang van digitale vaardigheden.

Deelnemende organisaties 

 • Actief Zorg
 • De Wever
 • Maria-oord
 • De Leyhoeve
 • Het Laar
 • De Wever
 • Mijzo
 • St. Franciscus
 • ’t Heem
 • ZGEM

Meer Informatie
Hedwig van Gansewinkel, hedwig.van.gansewinkel@thebe.nl 

 

 

‘Het is belangrijk dat je als digicoach steeds  aan collega’s blijft uitleggen wat digitale vaardigheden opleveren voor henzelf, maar vooral ook voor cliënten’.