Home | Projecten | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend | Programma Anders werken in de zorg in Midden-Brabant

Programma Anders werken in de zorg in Midden-Brabant

Binnen het programma Anders Werken in de Zorg Midden-Brabant willen we in hoog tempo met nieuwe en bestaande technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg verbeteren, ondanks het groeiend aantal ouderen en de arbeidsmarktproblematiek waar de sector mee te maken heeft. Dit doen we door op kleine schaal technologie te introduceren in pilotvorm, om vervolgens in te zetten op verdere opschaling en en te zorgen voor een structurele uitwisseling van kennis en ervaring tussen deelnemende organisaties.