Home | Projecten | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Inzet van zorgtechnologie is niet meer weg te denken. Om voldoende capaciteit en kwaliteit van zorg te blijven bieden en om zorg betaalbaar, beschikbaar en dichtbij te houden. Zorgtechnologie is een breed begrip en laat zich lastig inkaderen. Het gaat verder dan instrumenten en software. Het zijn slimme technologische vernieuwingen die bijdragen aan efficiënter werken en gemak en verlichting opleveren. Voor zowel cliënten als medewerkers. Slimme apparaten in huis bijvoorbeeld die zorgen dat je makkelijker de gordijnen dichtdoet of lampen aan. Of GPS-tracker waardoor mensen met dementie ook buiten de eigen leefruimte kunnen wandelen. Spraakgestuurd rapporteren voor medewerkers of slim incontinentiemateriaal. De mogelijkheden zijn legio.

Zorgtechnologie is redelijk nieuw. Medewerkers en cliënten moeten daar vertrouwd mee raken. Het uitgangspunt is dat de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van cliënten en professionals  in grote mate leidend zijn voor de vraag welke technologie wordt ingezet. De kennis en ervaring die we opdoen met inzet van (zorg)technologie willen we vooral met elkaar delen, zodat we van elkaar leren en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt.