Home | Projecten | Instroom van medewerkers | Regionale opleidingen zij-instroom

Regionale opleidingen zij-instroom

Er is een grote behoefte aan zorgmedewerkers om in een toenemende vraag naar zorg te kunnen voorzien. Vijf zorgorganisaties en  het ROC Tilburgzijn in samenwerking met Transvorm binnen het regulier onderwijs gestart met twee nieuwe opleidingstrajecten voor zij-instromers. Voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken, maar niet meer dagelijks in de schoolbanken willen zitten. Zij leren vooral in de praktijk.

Opleiding voor niveau 0/1

De opleiding voor niveau 0/1  leidt zij-instromers op voor ondersteunende functies zoals gastvrouw, sfeermaker of afdelingsassistent. De opleiding bestaat uit 2 modules: ‘ondersteuning in de huiskamer’ en ‘welzijn en dagbesteding’.

ZZeT: opleiding verzorgende IG

ZZeT is een regionaal opleidingstraject voor zij-instromers, dat in twee jaar opleidt tot verzorgende IG. De mensen die de overstap maken, verbinden zich aan één zorgorganisatie en leren in de praktijk. Het onderwijs en de praktijkbegeleiding sluiten aan bij eerdere werk- en levenservaring. Dat bepaalt ook de keuzes die de zij-instromer wil maken in de leerroute. Afhankelijk van eerdere werkervaring en levenservaring kan de zij-instromer als dat nodig is meer tijdnemen voor de opleiding. .

Monique Kuipers, Transvorm:
“De opzet van gezamenlijke regionale opleidingstrajecten maakt de regio slagvaardiger. We kunnen potentiële kandidaten optimaal bereiken en samen met opleiders de beoogde inhoud van opleidingstrajecten op maat vormgeven. Mét behoud van eigen accenten van organisaties.”

Resultaten

  • In oktober 2019 zijn 7 groepen met in totaal 140 deelnemers gestart met opleidingstraject niveau 0/1 via het ROC Tilburg. Zij hebben de opleiding afgerond.
  • In het voorjaar 2020 zijn opnieuw 10 groepen gestart. Helaas lopen deze groepen wegens het corona-virus vertraging op. Er is een nieuwe planning voor het najaar 2020 gemaakt om alsnog de leerlingen hun opleiding te laten afronden.
  • De pilotgroep van 18 deelnemers is gestart op 30 maart 2020. Ondanks de coronapandemie hebben zorgteams zorg gedragen voor een zachte landing van hun nieuwe collega’s en heeft onderwijs gezorgd (online) gezorgd voor verbinding van de studenten.
  • Eind september 2020 is de tweede groep studenten ZZeT gestart

Vervolgplannen

  • Verdere ontwikkeling, uitrol en borging opleidingstraject ZZeT door ROC Tilburg. De financiële ondersteuning vanuit de transitiemiddelen worden afgebouwd. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een bredere aanpak van onderwijsvernieuwing in de regio. Daarin worden (onderdelen) van de opleidingen geborgd.
  • Behoeftepeiling en eventuele uitvoering voor extra groepen traject niveau 0/1

Informatie en contact

Deelnemende organisaties