Home | Projecten | Instroom van medewerkers

Instroom van medewerkers

Instroom van medewerkers is een van de thema’s geweest waarop we het afgelopen jaar flink hebben ge├»nvesteerd. In verschillende combinaties hebben zorgorganisaties en onderwijsinstellingen met elkaar samengewerkt. Er is gekeken naar hoe we nieuwe medewerkers via de reguliere opleidingen, maar ook via opleidingen voor zij-instromers en verkorte opleidingen kunnen laten binnenstromen.


MBO-ZIN
, MBO-Zorginnovatienetwerk: in een innovatieve leeromgeving krijgen studenten de mogelijkheid naast hun eigen zorgorganisatie ook een kijkje te nemen bij een collega-zorginstelling. Zij worden gestimuleerd een onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

Zzet, Zorg, zij-instroom en talent: een verkort tweejarig opleidingstraject voor zij-instromers dat opleidt tot verzorgende IG. Onderwijs en praktijkbegeleiding sluiten aan bij eerdere werk- en levenservaring.

SwitchZ: SwitchZ kent flexibele leerroutes. Nieuwe studenten kunnen op elk moment starten met de opleiding. Er wordt rekening gehouden met de competenties en ervaringen die de zij-instromer al heeft. Hierdoor kan de opleiding, die wordt verzorgd door opleidingsbureau G&D, maatwerk leveren.