Home | Projecten | De zorgzame samenleving | MBO-ZIN: een nieuwe manier van leren

MBO-ZIN: een nieuwe manier van leren

De zorgomgeving verandert. Zorgvragers worden mondiger. En de zorgprofessional verandert mee. Om daar goed op in te spelen vormen  5  compacte zorgorganisaties samen met het ROC-Tilburg een lerend netwerk: MBO- Zorginnovatienetwerk (MBO-ZIN). In deze innovatieve leeromgeving krijgen studenten de mogelijkheid naast hun eigen zorgorganisatie ook een kijkje te nemen bij een collega-zorginstelling. Zij worden gestimuleerd een onderzoekende en kritische houding aan te nemen: Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Is dat goed of kan het ook anders? Hoe dan? Studenten  reflecteren op wat ze in andere organisaties zien en horen en nemen dat mee naar hun eigen werkplek. Een frisse blik kan mooie inzichten opleveren.

Het opleidingsprogramma bestaat uit 3 pijlers:

 • Uitwisselingsstages
 • Praktijkonderwijsbijeenkomsten, waarin studenten, zorg- en onderwijscollega’s nieuwste ontwikkelingen en kennis uitwisselen en van elkaar leren
 • Deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders

De werkplek is de leerplek. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen telt. Door samenwerking, uitwisseling en praktijkonderwijsbijeenkomsten kijken studenten, zorgcollega’s en het onderwijs over grenzen van organisaties heen en leren ze vooral ook van elkaar.

Jacqueline van Lissum, werkbegeleider:

“MBO-ZIN verwacht veel van leerlingen. Zij staan aan het roer, bepalen binnen kaders wat zij willen leren en via welke weg. Ik ben de coach, met de handen op de rug. Dat is voor mij ook een nieuwe rol. Ik zie ze zelfverzekerder worden. Ik leer ook van de leerlingen. De vragen waarmee zij komen, zetten mij en het team ook aan het denken.”

Resultaten

 • Vanaf 2018 vier lesgroepen gestart met 66 studenten, waarvan een aantal voortijdig gestopt
 • Vier uitwisselingstages bij zes organisaties
 • Zes offline en drie online trainingen voor werkbegeleiders (+/- 60 resp.15 deelnemers)
 • Opzet gezamenlijke deskundigheidsbevordering werkbegeleiding
 • Uitgewerkt programma uitwisselingstages en praktijkonderwijsbijeenkomsten
 • Materialen om kennis te delen:
  • Twee handreikingen gericht op ‘uitvoeren uitwisselingstages’ en ‘organiseren praktijkonderwijs bijeenkomsten’
  • Voorlichtingsmateriaal
 • MBO-ZIN is benoemd als koploper binnen het Actieleernetwerk

Vervolg 2021

 • In twee jaar is veel positieve ervaringen opgedaan met onderzoekend leren en de drie pijlers van MBO-ZIN. Het gebruik van die pijlers is waardevol. Voor de betrokken organisaties bleek het echter moeilijk om klassen  met voldoende leerlingen te vormen. Corona heeft dit extra bemoeilijkt. Dit heeft er toe geleid dat zorgorganisaties en het ROC Tilburg hebben besloten geen klassen meer te starten die het MBO-ZIN programma gaan volgen.
 • Geadviseerd wordt ‘onderzoekend leren’ en de drie pijlers (uitwisselingsstages, praktijkonderwijsbijeenkomsten, en deskundigheidsbevordering van werkbegeleiders) op te nemen in het regulier onderwijs. Advies is ook deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders en docenten regionaal te organiseren.

Meer informatie:

Hoe organiseer ik een uitwisselingsstage ?

hoe organiseer ik een Praktijkonderwijsbijeenkomst?

Interview studenten over praktijkonderwijsbijeenkomst

animatie MBO-ZIN

Contact:

e.boone@hetlaar.nl

Deelnemende organisaties