Home | Projecten | De zorgzame samenleving

De zorgzame samenleving

Zelfstandig thuis wonen is het credo. Hopelijk is dat veel mensen gegund. Een fijn leven leven, waarin je eigen baas bent over de invulling van je dagen, zonder te veel ongemakken, al dan niet met ondersteuning van hulpmiddelen of de hulp van anderen. Wat en wie ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen, bepalen zij en hun lokale netwerk zelf.

Is zorg en ondersteuning nodig dan is het fijn als er een goede wisselwerking is tussen de informele zorg van bijvoorbeeld familie en buren en de formele zorg van bijvoorbeeld de thuiszorg en huisartsen. Dit zien we terug bij community care: zorgen voor elkaar. In die zorgzame samenleving kijken we naar elkaar om. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen vermogen.