Home | Projecten | De juiste zorg op de juiste plek | Aandacht voor vitaliteit

Aandacht voor vitaliteit

Bij zorgmedewerkers staan cliënten op nummer 1. Zij werken met passie en vergeten aandacht te schenken aan de eigen vitaliteit. Terwijl dat zo belangrijk is om fit en veerkrachtig te blijven iom zo lang mogelijk met plezier je werk te doen.

Met het project Vitaliteit willen we medewerkers bewust maken, inspireren en informeren en waar nodig een eerste stap te (laten) zetten om aan de slag te gaan met de eigen vitaliteit. Belangrijke rol ligt bij de vitaliteitscoaches, de oren en de ogen binnen de organisaties en aanjagers om vitaliteit een gezicht te geven. De coaches leggen niets op, maar maken door open communicatie zaken bespreekbaar die te maken hebben met vitaal en (mentaal) gezond zijn. Zij proberen op allerlei manieren aansluiting te vinden bij wat medewerkers belangrijk vinden om vitaal te blijven. Wat bij de één past, hoeft niet bij de ander te passen. Belangrijk is is de vraag: wat werkt voor iemand?

Resultaten

 • Start drie vitaliteitscoaches voor 4 VV&T organisaties die op individueel en teamniveau medewerkers coachen bij o.a. balans werk-privé, gezonde leefstijl en vergoten van werkplezier
 • Regionale activiteitenplanning 2020

Vervolgplannen 2020

 • Focus op vier thema’s gericht op creëren bewustwording, zelf keuzes maken en letterlijk en figuurlijk in beweging komen:
  • Werk-privé balans (leeftijdsgebonden balans, financiële problemen, mantelzorg)
  • Bewustwording vitaal-eigenaarschap/leiderschap (bijvoorbeeld workshop Stel je grenzen)
  • Niet werk gerelateerd bewegen (bijvoorbeeld inzet beweegroute, sport/ontspanning-Introductielessen)
  • Overgewicht & Voedingspatroon (bijvoorbeeld inzet voedingsconsulent, aandacht assortiment personeelsrestaurant)
 • Beschikbaar stellen pakket met tools (workshops, gespreksleidraden) voor elk thema aan alle regionale partijen

Vitaliteitscoaches:
“Het is een cadeautje voor medewerkers dat er binnen de organisaties tijd, ruimte en geld is voor vitaliteit. Vitale medewerkers gaat met plezier, energie en enthousiasme naar het werk. Ze halen daar voldoening uit. Zij hebben een bewust gezonde werk-privé balans met de blik op de toekomst en zijn fit en veerkrachtig. De organisatie vraagt veel van medewerkers, wil hen graag behouden, aan ons de opdracht om mensen te ondersteunen als ze om fit en gezond te blijven dingen anders willen doen. Het blijkt dat er enorm behoefte aan is en het mooie is dat we nu ook écht wat kunnen bieden en er oprecht aandacht gegeven wordt. Dat we zichtbaar op de werkvloer een beweging op gang kunnen brengen en dat ook medewerkers op dit vlak zorg dragen voor elkaar en collega’s elkaar stimuleren om met dit onderwerp aan de slag te gaan.”

Meer informatie en contact

Infographic vitaliteit

Deelnemende organisaties