Home | Projecten | De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek

Ouderen in het verpleeghuis hebben zware en complexe zorgvragen. Het vraagt forse inspanningen van alle betrokkenen om op een goede manier tegemoet te komen aan zorgvragen die steeds specialistischere worden. Met de inspanningen die dat vraagt neemt ook de druk op de thuiszorg toe.

Een van de mogelijkheden om de grote druk op de zorg het hoofd te bieden is ervoor te zorgen dat we zorgvraag en -aanbod gezamenlijk organiseren en op elkaar afstemmen. Door regionaal alle specialistische krachten te bundelen en capaciteit en expertises van medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten streven we ernaar dat elke (toekomstige) oudere met een zorgvraag de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment ontvangt.

Deelnemende organisaties