Home | Projecten | Actieve voorbereiding op ouder worden | Bewustwordingscampagne – het is tijd voor een ander verhaal

Bewustwordingscampagne – het is tijd voor een ander verhaal

Aanleiding 

De huidige zorg voor ouderen is op korte termijn niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving. Het vraagt lef en actie van ons allemaal om er straks te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Geen leuk, maar wel reëel nieuws. In 2021, het startjaar van de bewustwordingscampagne, realiseerden we vijf theatervoorstellingen volgens de vijf actielijnen. Iedere voorstelling stond een actielijn centraal, kwamen mensen uit de praktijk aan het woord, deelden we de learned lessons en werden we geraakt door een gedicht of een lied. De voorstellingen werden gestreamd en zijn verzameld in een toolbox. In 2023 krijgt de campagne een vervolg.

Doel 

Doel van de bewustwordingscampagne is om met (toekomstige) ouderen, mantelzorgers, medewerkers en stakeholders, de dialoog, het maatschappelijk debat aan te gaan. Om bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het vorm geven aan de (toekomstige) zorg voor ouderen op gang te brengen in Midden- en West-Brabant.

Aanpak

Onder de noemer Hoe dan? Zo! zetten we zorgmedewerkers uit de hele regio centraal. Zij laten zien waarom anders werken in de zorg nodig is en hoe dat eruit kan zien. De medewerkers uit de hele regio staan centraal in deze campagne en fungeren als inspirator voor collega’s. Elk kwartaal verschijnen een korte video, artikel en social media-post rond een thema. Deze middelen zijn in samenhang met elkaar, maar vertellen elk een eigen deel van het verhaal. Ze verwijzen naar elkaar. En hebben de mogelijkheid om opgenomen te worden in de communicatie-uitingen van de organisaties in de regio (eigen nieuwsbrieven, intranet, E-learnings). In het eerste kwartaal is het thema ‘zelfstandig wonen’. De personen die aan het woord komen in de video, het artikel en de social mediapost zijn medewerkers van verschillende organisaties. We zetten hun succesverhaal en de struggle die ze hebben weten te overbruggen, in de spotlight. Dat is een compliment aan hen én inspiratie voor anderen. Door deze aanpak dragen we de campagne met veel ambassadeurs; niet alleen vanuit de regio, maar met z’n allen.

Behaalde resultaten in 2022

  • De livestreams Tijd voor een ander verhaal zijn omgevormd tot een toolbox met middelen en materiaal om het maatschappelijk debat te starten en voeden.
  • Op drie momenten zijn de campagne, andere best practices en learned lessons gedeeld met communicatieadviseurs van VVT-organisaties in Midden- en West-Brabant. Ook is bij meerdere organisaties, binnen en buiten de VVT, meegedacht en materiaal op maat aangereikt, onder andere GGoud in Tilburg, Primacura, ETZ, ZMBR.
  • We hebben de dialoog op gang gebracht met verschillende groepen en stakeholders door het ontwikkelen, uitvoeren en overdragen van een  workshop ‘Actieve voorbereiding op ouder worden’, onder andere bij de gemeenteraad in Tilburg en de Infomarkt 60+.
  • Op sociale media zijn het hele jaar door met regelmaat posts geplaatst vanuit de campagne, het bereik op LinkedIn voor de hele regionale samenwerking is sterk gegroeid, er zijn nu ruim 1.100 actieve volgers.

Acties en beoogde resultaten 2023

  • Bewustwording bij medewerkers dat anders werken nodig is en hoe dat er uit kan zien. 
  • Een brug tussen de ambitie/urgentie/passie van bestuurders en het gesprek over ‘het hoe’ tussen medewerkers. 
  • De campagne is een inspirator om te leren van en met elkaar in de regio’s Midden- en West-Brabant.  

 Deelnemende organisaties 

Alle betrokken ouderenzorgorganisaties in de regio Midden- en West-Brabant.

Meer informatie en contact 

Jory Elshout, Jory.elshout@leyhoeve.nl 

 

 

De theatervoorstellingen zijn het begin van iets heel moois, iets dat ertoe doet en betekenisvol is en zo nodig is voor de toekomst. Nu de volgende stap om nog meer mensen te bereiken om de urgentie voor de transformatie voelbaar te laten zijn voor velen. Alleen samen maken we impact!