Home | Projecten | Aandacht voor medewerkers | Project Versterken van Vitaliteit

Project Versterken van Vitaliteit

Aanleiding

Ouderenzorgorganisaties hebben te maken met een oplopend tekort aan personeel, een hoog verzuim en een grote uitstroom. En staan voor de opgaaf de zorg toekomstbestendig te maken. Dat kan alleen als er oprechte aandacht is voor medewerkers en hun vitaliteit. En we hen weten te binden en boeien. Als een van speerpunten van de regionale samenwerking is daarom in Midden-Brabant in 2019 en in het West-Brabant in 2020 het project Versterken van Vitaliteit van start gegaan.

Doel

Het is de ambitie medewerkers vitaal te houden door hen inzicht te geven in hun fysieke en mentale vitaliteit en de regie op hun welbevinden en werkvermogen te versterken.

 Aanpak 

Thebe, De Wever, Mijzo, tanteLouise en Groenhuysen zijn aan de slag gegaan met vitaliteit door vitaliteitscoaches aan te stellen. Twee van deze coaches zijn ook ingezet bij St. Elisabeth en De Wijngaerd.  Elke organisatie heeft eigen keuzes gemaakt, passend bij de visie en cultuur. De ene organisatie heeft gekozen voor de vitaliteitscoach op de werkvloer, dichtbij medewerker en management. Bij andere organisaties is de vitaliteitscoach als adviseur ingezet met de opdracht vitaliteit te borgen in de processen en het duurzaamheidsbeleid.

Resultaten

De vitaliteitscoaches hebben een veelheid aan activiteiten ontwikkeld en vitaliteit op de kaart gezet. Ook kennisdeling heeft centraal gestaan, zowel tussen vitaliteitscoaches  onderling als met organisaties die zelf geen coach hebben en Transvorm. Dit heeft geleid tot een mooi palet aan resultaten:

  • Zes vitaliteitscoaches die gedurende het project zijn aangetrokken, zijn in 2022 aan de slag gebleven vanuit de eigen begroting van betreffende organisaties.
  • Deze coaches zijn door zeven compacte organisaties betrokken voor advies of een workshop.
  • Bij professionals, HR en managers is bewustwording en kennis rond vitaliteit uitgebouwd en is de veranderbereidheid vergroot.
  • Er is een levendig lerend netwerk van vitaliteitscoaches vanuit West- en Midden-Brabant. Tevens is de samenwerking met Transvorm tot stand gebracht als onderdeel van het lerend netwerk rondom duurzaamheid.
  • Een aantal thema’s is inhoudelijk uitgewerkt tot een programma of methodiek:

o   Voeding en beweging. Hiervoor zijn een training en werkboekje ontwikkeld, ook zijn er plannen voor een E-learning module. Het materiaal is beschikbaar voor alle zorgorganisaties. Er zijn 2 Tanita’s (digitale lichaamsmeting) aangeschaft die Vitaliteitscoaches  veelvuldig gebruiken. De Tanita levert in combinatie met een gesprek met een Vitaliteitscoach een bijdrage aan bewustwording en inzicht;

o   Generatietafel. Dit is een methodiek om specifieke thema’s binnen generaties bespreekbaar te maken en medewerkers inzicht en oplossingsrichtingen te geven. Op korte termijn komt materiaal beschikbaar en de mogelijkheid om te generatietafel binnen de eigen organisatie uit te voeren.

Deelnemende organisaties

Thebe, De Wever, Mijzo, tanteLouise, Groenhuysen, De Wijngaerd en St. Elisabeth.

Meer info en contact:

Nancy van Roosmalen, nancy.van.roosmalen@groenhuysen.nl

Het gesprek met de V-coach heeft mij bevestigd dat ik het goed doe, maar ook dingen moet leren loslaten en dat ik prestaties echt mag vieren. Weten waar mijn grenzen liggen om anderen te helpen, maar ook mijzelf te beschermen om niet over mijn eigen grenzen te gaan.