Home | Projecten | Aandacht voor medewerkers | Project SwitchZ: zij-instroom in de zorg en baangarantie

Project SwitchZ: zij-instroom in de zorg en baangarantie

Aanleiding

De directe aanleiding en ontstaan van het SwitchZ traject, werd – en wordt nog altijd – gevormd door de grote personeelstekorten die er zijn en ook nog op ons afkomen binnen de zorg. Er zijn in de zorg zo’n 80.000 extra medewerkers nodig tot 2025, waarbij juist de VVT sector ruim twee derde van deze vraag vertegenwoordigt.

Doel

Het project is gestart met als belangrijkste doel: vanuit een intensieve samenwerking tussen diverse zorgorganisaties, een opleider en een centraal coördinatiepunt, te komen tot het creëren van een nieuwe toegangslijn voor de functies Verzorgende Individuele Gezondheidszorg en Verpleegkundige. Waarbinnen (latente) zij-instromers de kans wordt geboden op een eenvoudige, complete en concrete wijze te komen van ‘de mogelijke gedachte tot overstappen richting de zorg’ tot het daadwerkelijke nemen van deze stap. Zodat zij tijdens een werk- leertraject opgeleid worden en na het behalen van een volwaardig diploma definitief instromen bij een van de aanbieders middels een baangarantie.

 Aanpak 

Om tot dit doel te komen, zijn als belangrijke uitgangspunten vooraf geformuleerd:

 • de zij-instromer – SwitchZ’r – staat centraal met zijn/ haar behoeften
 • samenwerking en kennisdeling tussen de partijen in optima forma
 • onderwijs zoveel mogelijk verkort op maat en vernieuwend
 • concreet, helder, eenduidig, efficiënt
 • resultaatgericht!

 Op basis van deze uitgangspunten is een zij-instroomtraject ontworpen met als kenmerken:

 • Een duidelijke, centrale toegang naar alle deelnemende partijen.
 • Ondersteuning in twee fasen: tijdens de beeldvorming en tijdens het werken, leren en ontwikkelen.
 • Een salaris dat zoveel mogelijk aansluit bij de huidige situatie.
 • Verkorte opleiding op maat.
 • Duidelijk proces. 

Resultaten

De SwitchZ aanpak is uiterst succesvol te noemen. We zijn er in geslaagd samen te ontwikkelen en een behoorlijke groei door te maken. Doorlopend nemen zo’n 125 SwitchZ’rs deel aan het werk-leer traject. Bovendien is het traject als ‘vaste waarde’ bestendigd bij alle partners. Kijkende naar de ‘koude’ cijfers over 2022:

 • Er zijn 70 nieuwe deelnemers gestart met het traject.
 • Bovendien zijn 21 personen doorverwezen en gestart in een regulier leertraject.
 • 27 SwitchZ’rs behaalden hun diploma en kwamen in vaste dienst.

Gezien de grote personeelstekorten hebben we deze mensen hard nodig. Bovendien brengen ze ook geheel andere werkervaring en een dosis levenservaring mee en vormen zodoende een meer dan welkome aanvulling op de reguliere leerlingen en sollicitanten.

Per jaar ondersteunen we circa 350 mensen bij beeldvorming, selectie en daadwerkelijk starten binnen het traject. Door dit centraal in te regelen, zijn we er in geslaagd veel voorbereidend werk weg te nemen bij de aangesloten partners. Er valt gedurende het voortraject namelijk al zo’n 70% af. Die komen grotendeels niet in beeld bij de diverse zorgorganisaties.
De tussentijdse uitval zit totaal bezien over de hele periode op 12%, waarbij een duidelijke toename van uitval te zien is geweest tijdens de corona pandemie. In 2022 is door het aanscherpen van de processen de uitval beperkt tot 5,6%. Ter vergelijk: landelijke cijfers vanuit het reguliere bbl onderwijs geven al jaren gemiddelden van 26 tot zelfs 42% van leerlingen die gedurende de opleiding uitvallen.

Daarnaast is natuurlijk nog tal van andere resultaten te benoemen. Met als belangrijkste: de verregaande samenwerking op alle niveaus. Men heeft elkaar gevonden, werkt intensief en effectief samen rondom SwitchZ’rs, maar ook breed werkt men samen en deelt men kennis op allerlei thema’s.

Acties en beoogde resultaten 2023

 • Forse inzet op verhogen nieuwe aanmeldingen
 • Start van minimaal 72 nieuwe SwitchZ’rs
 • Minimale start 3 groepen VIG
 • Minimale start 3 groepen VPK
 • Uitval tijdens de opleiding <6%
 • Groei met tenminste 2 nieuwe zorgorganisaties

SwitchZ wordt vanaf medio 2022 gefinancierd door de betrokken organisaties en wordt als project niet meer gevolgd vanuit het regionale programma.

Deelnemende organisaties

Thebe, De Wever, Mijzo, Het Laar, Raffy Lale Leystroom (Egala Zorg), Park Zuiderhout, Oktober.

Meer informatie

Monique Cooijman Monique.Cooijman@thebe.nl

www.switchz.nl

 

Deelnemende organisaties