Project RITZ

Aanleiding 

De dubbele vergrijzing waar de ouderenzorg mee te maken heeft, maakt dat het steeds belangrijker wordt het potentieel van zorgmedewerkers zoveel mogelijk te benutten. Dit kan door samen te werken en gebruik te maken van de capaciteit die regionaal beschikbaar is. 

Doel 

Zorgorganisaties willen met het project RITZ (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg) bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en het personeel voor de zorg behouden. RITZ beoogt:  

 • Medewerkers langer voor de zorg behouden door meer ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen te bieden.
 • Het aantal uren dat medewerkers inzetbaar zijn te vergroten door hen meer regie te geven over welke extra diensten ze wanneer willen draaien.
 • Een oplossing te bieden voor “loze” uurtjes bij medewerkers.
 • De inzet van uitzendbureaus en ZZP’ers in de regio drastisch te verminderen.
 • ZZP’ers zoveel mogelijk rechtstreeks aan de zorgorganisaties te binden, zonder tussenkomst van bureaus. 

Inhoud

RITZ is een unieke samenwerking tussen Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus op het gebied van personele inzet. Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een andere locatie of organisatie kunnen openstaande diensten in het rooster worden ingevuld en ‘ritzen’ we als het ware de roosters dicht. Daarnaast is het een laagdrempelige manier om een kijkje te nemen “bij de buren” en zo met nieuwe ideeën en inspiratie terug te gaan naar het eigen team. Het biedt de voordelen van een vast contract en tegelijk de flexibiliteit waar veel medewerkers naar op zoek zijn. RITZ werkt met een digitaal platform waarin planners diensten uitzetten die ze via de normale route niet ingevuld krijgen. Via een app is te zien welke openstaande diensten beschikbaar zijn, de medewerker kan zich eenvoudig hiervoor inschrijven. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak. Er is geen verplichting voor een minimaal aantal uur. 

Behaalde resultaten, 2020-2022 

Vanaf oktober 2021 is het platform ingericht en getest na een gedegen vooronderzoek. De pilot heeft gelopen tot en met december 2021 en ondanks dat er beperkte uitwisseling van medewerkers plaats heeft gevonden, waren zowel Ritzers als de ontvangende teams zeer positief. Van daaruit is het besluit genomen door te gaan met RITZ. Corona en de krapte op de arbeidsmarkt (en de daarbij behorende hoge werkdruk) hebben echter gemaakt dat de uitwisseling van medewerkers achter is gebleven bij de verwachtingen. Aarzeling bij midden-management en HR om RITZ te omarmen, ingegeven door gebrek aan menskracht, heeft eveneens een rol gespeeld. Tevens hebben we ervaren dat bestaande systemen en werkwijzen het Ritzen belemmeren. Vanuit deze ervaringen en een toename in het aantal medewerkers dat voor het zzp-schap kiest, is de noodzaak ontstaan ons te herbezinnen op het regionaal werkgeverschap en onze relatie met zzp’rs.  

Andere behaalde resultaten: 

 • Onderzoek naar de verschillende platforms dat uiteindelijk tot de keuze voor Intus heeft geleid.
 • Het RITZ platform werkt prima.
 • Onderzoek naar het BTW-vrij uitlenen tussen organisaties dat geleid heeft tot een vrijstelling van BTW bij intramurale collegiale in- en uitleen;
 • Onderzoek naar de mededinging heeft geleid tot de vaststelling dat de samenwerkende organisaties niet in strijd handelen met het concurrentiebeding;
 • RITZ wordt landelijk, ook door het Ministerie van VWS, gezien als goed voorbeeld van regionaal werkgeverschap en is tot Koploper benoemd bij het landelijke Actieleernetwerk;
 • Er is veel landelijke aandacht voor RITZ. Denk hierbij aan de zichtbaarheid op landelijke congressen als Planmen (mei 2022) en Zorg & ICT (juni 2022);
 • Goede, proactieve samenwerking in de projectgroep waardoor de vier organisaties nog nauwer met elkaar zijn gaan samenwerken.

Jaardoelen 

Bestuurders richten zich op een vergelijking van de initiatieven in het land en een herijkte strategie, ten aanzien van vaste medewerkers èn zzp’rs, waar RITZ onderdeel van is. 

Deelnemende organisaties 

Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus  

Meer informatie en contact 

Sanne Schoolmeesters, s.schoolmeesters@transvorm.org 

Monique Cooijman, Monique.Cooijman@thebe.nl  

 

“Het werken op een andere locatie is mij goed bevallen. Zeker voor herhaling vatbaar!”