Home | Projecten | Aandacht voor medewerkers

Aandacht voor medewerkers

Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is goede zorg voor medewerkers één van de vereiste. Opgeleide en vitale zorgprofessionals die met plezier hun werk doen, moeten daarom kunnen rekenen op een organisatie die duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren mogelijk maakt.

Wat wordt van medewerkers verwacht? Dat zij als betrokken begeleiders vloeiend bewegen tussen cliënt, mantelzorgers en netwerkpartners om samen de benodigde ondersteuning te organiseren. Dat zij zijn toegerust om op maat (specialistische) zorg en welzijn te verlenen en als vanzelfsprekend gebruik maken van zorgtechnologie.
Het is óók een professional die zich verantwoordelijk voelt voor eigen ontwikkeling en gebruik maakt van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Iemand die met plezier werkt, fit en veerkrachtig is, voldoening en energie haalt uit het werk en zich bewust is van een gezonde werk-privé balans.