Home | Overzicht projecten Anders werken in de zorg Midden-Brabant

Overzicht projecten Anders werken in de zorg Midden-Brabant

Binnen het programma Anders Werken in de Zorg Midden-Brabant willen we in hoog tempo met nieuwe en bestaande technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg verbeteren, ondanks het groeiend aantal ouderen en de arbeidsmarktproblematiek waar de sector mee te maken heeft. Dit doen we door op kleine schaal technologie te introduceren in pilotvorm, om vervolgens in te zetten op verdere opschaling en en te zorgen voor een structurele uitwisseling van kennis en ervaring tussen deelnemende organisaties.

We zijn onderdeel van de landelijke beweging Anders Werken in de Zorg, een platform waar we met andere zorgorganisaties in het land kennis delen op het gebied van de implementatie van zorgtechnologie. Het idee is simpel: deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke innovaties voor de ouderenzorg uit, testen die eerst op kleine schaal en voeren ze daarna op grote schaal in. Daarbij leren we van elkaars ervaringen én kijken we of de innovatie het gewenste effect oplevert.Overzicht projecten:

Medicijndispencer (Medido)

 

 Zicht op slaap (Momo Bedsence)

 

Efficiënt/Anders Rapporteren

 

Slim Incontinentiemateriaal (Tena Essity)

 

Serious Gaming (Harm’s escape room)

 

Netwerk Zorgdomotica (vervolg op Track & Trace)

 

Hierbij tevens de link naar het totaaloverzicht projecten 2023 van actielijn 5.