Jaaroverzicht 2021

Gepubliceerd op: 15 maart 2022
Door: Elzelien Goossens

De samenwerkingsrelatie tussen de verpleeghuizen in de regio is de afgelopen jaren verstevigd. Tijdens de coronapandemie heeft de VV&T sector – ongewild – een doorkijkje naar de nabije toekomst gekregen: veel complexe zorgvragen en te weinig professionals die de zorg kunnen bieden. Het heeft bestuurders gesterkt in hun visie op de toekomst en heeft de noodzaak om deze visie uit te dragen onderstreept. Medio 2021 is daarom de bewustwordingscampagne over de toekomst van de ouderenzorg ‘Het is tijd voor een ander verhaal’ van start gegaan. Doel van deze campagne is ouderen, de samenleving, de overheid, professionele partijen en de eigen zorgprofessionals bewust te maken van de veranderingen die noodzakelijk zijn om er ook straks te kunnen zijn voor ouderen die ons echt nodig hebben. De periode van regionale transitiemiddelen komt eind 2021 ten einde. De samenwerking tussen VV&T-organisaties gaat echter onverminderd door. Omdat we beseffen dat werkelijke innovatie alleen in gezamenlijkheid tot stand kan komen. We continueren een aantal lopende projecten met het oog op borging en opschaling. En starten nieuwe projecten om de actielijnen uit de regiovisie een boost te geven. Alhoewel COVID de voortgang heeft bemoeilijkt, zijn ook in 2021 mooie resultaten bereikt. In het jaaroverzicht 2021  hebben we de resultaten van de lopende projecten samengevat.

Lees hier het jaaroverzicht 2021

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerkende organisaties