Inspiratiebijeenkomsten Community Care Dongen en Domeinoverstijgend samenwerken

Gepubliceerd op: 30 september 2022
Door: Elzelien Goossens

Community Care en Domeinoverstijgend samenwerken; wat is dat, hoe werkt het en wat betekent het voor de cliënt, de medewerkers en de betrokken  partners in het speelveld? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de eerste twee inspiratiebijeenkomsten over dit thema. Aanwezig in de zaal waren medewerkers uit de VVT, ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Annet Boekelman onderstreepte hoe belangrijk het is dat de zorg voor ouderen verandert: ‘We moeten zorgvragen voorkomen en stimuleren dat mensen zorg zelf en met hun naasten opvangen, zodat we de mensen die het ècht nodig hebben de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben’.

Albert Vlemmix, bestuurder bij Maria-oord, vertelde over zijn ervaringen met de pilot Community Care Dongen. ‘We vragen de cliënten welke drie dingen er volgens hen gerealiseerd moeten worden zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Met relatief kleine veranderingen en ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen vergroten de leefcoaches de eigen regie van de cliënt.’ Tonny de Groot van Zorgnetwerk Midden-Brabant vertelde vervolgens wat Domeinoverstijgend samenwerken betekent in de samenwerking met en zorg van ziekenhuizen en huisartsen.

De aanwezigen in de zaal waren vooral benieuwd hoe dit domeinoverstijgend samenwerken er in de praktijk uit ziet. De leefcoaches van Maria-oord konden dit vanuit hun dagelijkse praktijk goed uitleggen en aangeven wat het betekent dat zij daadwerkelijk doorzettingsmacht hebben over de domeinen heen.

Het doel van de twee inspiratiebijeenkomsten was om draagvlak te creëren om deze manier van werken per 1 januari 2024 te implementeren in alle elf gemeenten in Hart van Brabant. Met deze bijeenkomsten is de eerste stap gezet in het samen werken aan Community Care en Domeinoverstijgend samenwerken.  Eind dit jaar hopen we een tweede reeks bijeenkomsten te organiseren voor de samenwerkende partners in het veld.

Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken – Waardigheid en trots

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerkende organisaties