Digitaal vaardige medewerkers

Gepubliceerd op: 14 juni 2022
Door: Elzelien Goossens

Zorgtechnologie en digitale vaardigheden zijn onontbeerlijk voor de zorg van de toekomst. Door de inzet van elektronische cliëntendossiers en zorgtechnologie wordt steeds meer digitale vaardigheid gevraagd van medewerkers, cliënten en vrijwilligers. In 2021 hebben we ingezien dat de inzet van een digicoach alleen niet voldoende is om medewerkers digitaal vaardig(er) te maken. Daarom zijn de interne projectleiders voortvarend aan de slag gegaan om samen met de digicoaches nog meer werk te maken van het digitaal vaardig maken van de medewerkers.

De interne projectleiders, de regionale projectleider en implementatiecoach formuleerden doelstellingen waar iedere organisatie zich in 2022 op gaat richten. Zo bieden ze de digicoaches dit jaar deskundigheidsbevordering aan met de bedoeling om hen;

  • Te inspireren, door het aanbieden van kennis en verdieping die hen ondersteunt in hun rol.
  • Organisatie overstijgend kennis te laten maken en een netwerk op te bouwen.

De eerste workshops hebben al plaatsgevonden, namelijk ‘Digitale (informatie)veiligheid en cybercriminaliteit’, ‘Hoe digitaal wordt de toekomst van de zorg?’ en ‘Digitaal verstoppertje’.

Daarnaast moet binnen de betrokken organisaties ingezet worden op bewustwording. Er is een cultuuraanpassing nodig. Hierbij kun je denken aan een aanpassing van werkprocessen om medewerkers te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun digitale competenties. Daarnaast zou het medewerkers helpen als digitale vaardigheid een onderdeel wordt van het competentieprofiel van elke medewerker in de organisatie.

Ten slotte willen de interne projectleiders het accent gaan leggen op hoe je digitaal leider- en eigenaarschap kunt vormgeven in een organisatie. Het resultaat zal een borgingsplan per organisatie zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerkende organisaties