Home | Contact | Tijd voor een ander verhaal | Verdieping MBO ZIN

Verdieping MBO ZIN

Resultaten

 • Er zijn 5 lesgroepen gestart met 69 studenten,
 • Stand van zaken sept 2020: 55 studenten. Uitstroom is 20 %
 • Twee uitwisselingstages tussen 40 studenten bij 6 organisaties
 • Zes trainingen voor werkbegeleiders (+/- 60 deelnemers)
 • Drie online trainingen voor werkbegeleiders (15 deelnemers)
 • Opzet gezamenlijke deskundigheidsbevordering werkbegeleiding
 • Programma uitwisselingstages en praktijkonderwijs bijeenkomsten 2020-2021
 • Materialen om kennis te delen:
  • Twee handreikingen gericht op ‘uitvoeren uitwisselingstages’en ‘organiseren praktijkonderwijs bijeenkomsten’
  • Voorlichtingsmateriaal.
 • MBO-ZIN is benoemd als koploper binnen het actieleernetwerk

Vervolg 2020

 • Verder vormgeven deskundigheidsbevordering werkbegeleiders/docenten
 • Start werkgroep praktijkonderwijsbijeenkomsten
 • Gezamenlijk doorontwikkeling van beleid rondom minimale eisen voor de ondersteunings-/begeleidingsstructuur van studenten
 • Stage-uitwisselingen/praktijkonderwijsbijeenkomsten tussen organisaties in derde en vierde kwartaal 2020.
 • Programma deskundigheidsbevordering uitvoeren
 • Alternatieve werkvormen ontwikkelen indien nieuwe coronabesmettingen leiden tot andere regelgeving over ontmoetingen tussen organisaties.