• Datum: 3 november, 2020
  • Locatie: Via Teams

Regiobijeenkomst zorgtechnologie

Op 3 november 2020 is er een regionale themabijeenkomst over het gebruik en breed inzetten van ‘Slim incontinentiemateriaal en meekijkbril‘. Voor de bijeenkomst zijn aandachtsvelders, innovatiemedewerkers en managers uitgenodigd.

Samen werken aan opschaling

Tijdens deze bijeenkomst delen we de kennis en ervaringen over het gebruik en opschalen van slimme inco en de meekijkbril in onze eigen regio en andere regio’s. We starten de ochtend met ‘slim incontinentiemateriaal’ en gaan hierna over op het thema ‘meekijkbril’. Na het uitwisselen van ervaringen willen we organisaties met dezelfde interesse voor opschalen van een bepaalde technologie aan elkaar koppelen. Wij voorzien hen in informatie zoals: projectplannen, businesscases en doelgroep-analyses. Deze informatie kan helpen om samen na te denken over een opschalingsplan per gekozen onderwerp.

Aanpakken

Door op deze manier te werken willen we samenwerkingen stimuleren en vooral snel starten met aanpakken. Door organisaties die dezelfde ambities hebben te koppelen, kunnen we hierna voortvarend over tot het implementeren en opschalen van waardevolle producten en manieren van anders werken.

Meer informatie

Regioteam Zorgtechnologie | Anders werken
Mattie.bakx@thebe.nl

Terug naar de agenda

Samenwerkende organisaties