Home | Actielijnen | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend | Project Bedsensor | Zicht op slaap

Project Bedsensor | Zicht op slaap

Aanleiding
Positieve resultaten bij het toepassen van Momo BedSense in andere regio’s waren aanleiding om dezelfde technologie ook in gebruik te nemen in onze regio.  

Doel 

Het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van werkwijze(n) waarbij met gebruik van bedsensoren zorg efficiënter en op maat geboden wordt. Nadat eind augustus 2022 er een uitvraag is geweest bij de organisaties zijn naar aanleiding van de antwoorden op de uitvraag drie lijnen met daarbij afzonderlijke doelen opgezet: 

 • Lijn 1
  Implementatie afdeling/locatie breed met als doel rust en inzicht in de status te brengen op de afdeling tijdens de nachtzorg. Dit met het kunnen afschaffen van de controlerende nachtrondes. 
 • Lijn 2
  Het ontwikkelen van een werkwijze waarbij de technologie van Momo BedSense wordt gebruikt met als doel om een betere diagnose te stellen en het toetsen van het effect van de (verpleegkundige) interventies hierop. 
 • Lijn 3
  De verkenning van met de BedSense opgehaalde data en gezamenlijke ervaring in de interpretatie van deze data.   

Aanpak 

 • Lijn 1: Bij Implementatie afdeling/locatie breed volgen we de standaard aanpak van de leverancier. Eerst inventarisatie, dan uitleg bij de direct betrokkenen, installatie en ingebruikname. Na ongeveer twee weken wordt de oude technologie gestopt en alleen de BedSense gebruikt. 
 • Lijn 2: We ontwikkelen samen een werkwijze waarbij de technologie van Momo Bedsense wordt gebruikt om een betere diagnose te stellen en het toetsen van het effect van de (verpleegkundige) interventies hierop. We toetsen de nieuwe werkwijze in de praktijk, evalueren deze en passen deze zo nodig aan. 
 • Lijn 3: We verkennen welke data vanuit de Momo BedSense beschikbaar is. Samen onderzoeken we welke gegevens betekenisvol zijn en hoe we deze in andere (zorg)processen kunnen gebruiken. 

Behaalde resultaten 2022 

 • Lijn 1
  Één organisatie is gestart met een afdelingsbrede implementatie van het gebruik van de BedSensor op elk bed op een afdeling.
 • Lijn 2 
  Vier organisaties geven aan deel te nemen aan de lijn om de BedSense in te zetten als diagnostisch hupmiddel .
 • Lijn 3
  Twee organisatie schalen al op vanuit de eigen organisatie en geven aan hun kennis te willen delen bij de interpretatie van de data.

In het vierde kwartaal van 2022 verzorgde de regio Midden-Brabant samen met de regio Zeeland een workshop op het landelijk congres Anders Werken in De Zorg. Thema van de workshop was het gebruiken van Momo BedSensor als diagnostisch hulpmiddel en de aandachtspunten bij implementatie 

Jaardoelen 2023 

 • Lijn1
  Oogsten resultaten en ervaringen van de opschaling Momo BedSense ingezet op de volledige afdeling/locatie  
 • Lijn2
  Een praktisch instrument is ontwikkeld en wordt gebruikt ter ondersteuning van de werkwijze voor de inzet van een geavanceerde BedSensor als diagnostisch hulpmiddel  
 • Lijn 3
  Verkenning van de met de BedSensor opgehaalde data en met elkaar ervaring opbouwen in de interpretatie van deze data 

Acties en beoogde resultaten 2023 

Actie  Beoogd resultaat 
Oogsten resultaten en ervaringen lijn 1  Het is inzichtelijk waar verbetering mogelijk is in het project bij het inzetten van de Momo  

Bedsense op de hele afdeling 

Onderzoeken of er bij de betrokken organisaties meer animo is om de Momo Bedsense in te zetten op een volledige afdeling/locatie  Inzichtelijk op welke afdeling(en) de Momo Bedsense ingezet kan worden om opgedane kennis en ervaringen te delen 
Een praktisch instrument ontwikkelen voor de inzet van de Momo Bedsense als diagnostisch hulpmiddel  In samenwerking met de betrokken organisaties is een instrument ontwikkeld wat bijdraagt aan de keuze om een bedsensor in te zetten 
Het ontwikkelde instrument wordt ingezet  Het ontwikkelde instrument wordt ingezet bij meerdere betrokken organisaties.
Verkenning van de met bedsensor opgehaalde data in relatie tot het gebruik op grotere schaal  We hebben kennis van relevante data welke met de Bedsensor wordt opgehaald. We weten welke van deze data kan worden gebruikt voor het optimaliseren van (zorg)processen 

Deelnemende organisaties 

 • Zorggroep Elde en Maasduinen (lijn 1)
 • Thebe (lijn 2 en 3)
 • Mijzo (lijn2 en 3)
 • De Leyhoeve (lijn 2)
 • Het Laar (lijn 2)

Meer info en contact 

Gerard van Glabbeek, gerard.van.glabbeek@mijzo.nl