Home | Actielijnen | Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Zorgtechnologie

Inzet van zorgtechnologie is niet meer weg te denken. Om voldoende capaciteit en kwaliteit van zorg te blijven bieden en om zorg betaalbaar, beschikbaar en dichtbij te houden. Zorgtechnologie is een breed begrip en laat zich lastig inkaderen. Het gaat verder dan instrumenten en software. Het zijn slimme technologische vernieuwingen die bijdragen aan efficiënter werken en gemak en verlichting opleveren. Voor zowel cliënten als medewerkers. Slimme apparaten in huis bijvoorbeeld die zorgen dat je makkelijker de gordijnen dichtdoet of lampen aan. Of GPS-tracker waardoor mensen met dementie ook buiten de eigen leefruimte kunnen wandelen. Spraakgestuurd rapporteren voor medewerkers of slim incontinentiemateriaal. De mogelijkheden zijn legio.

Zorgtechnologie is redelijk nieuw. Medewerkers en cliënten moeten daar vertrouwd mee raken. Het uitgangspunt is dat de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van cliënten en professionals  in grote mate leidend zijn voor de vraag welke technologie wordt ingezet. De kennis en ervaring die we opdoen met inzet van (zorg)technologie willen we vooral met elkaar delen, zodat we van elkaar leren en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt.

Waar richten we ons op?

  • Een stevige basisinfrastructuur tot stand brengen binnen en tussen organisaties
  • Bewezen technologieën die de cliënt, mantelzorger, familie en zorgverlener eenvoudig ondersteunen regionaal en grootschalig beschikbaar stellen en breed toepassen met als basis: techniek zo simpel mogelijk
  • Versterken van de (inkoop)positie tegenover leveranciers door regionale samenwerking
  • Investeren in digitaalvaardige medewerkers
  • Cliënten en mantelzorgers leren om te gaan met zorgtechnologie
  • Inzetten van zorgtechnologie ter ondersteuning van zorgprocessen en anders werken

Willem Kieboom lid Raad van Bestuur De Wever
Willem Kieboom  lid Raad van Bestuur De Wever

“Technologische innovaties, digitale (client)systemen, domotica, apps en robotica doen steeds meer  in de zorg hun ­intrede. Om eenieder hiermee vertrouwd te maken is er veel experimenteerruimte nodig en investeren wij in scholing en ­onder­steuning om medewerkers voor te bereiden op verdere digitalisering.”

Deelnemende organisaties