Home | Actielijnen | De zorgzame samenleving | Project Mantelzorgondersteuning bij dementie

Project Mantelzorgondersteuning bij dementie

Aanleiding 

Door de ontwikkeling dat mensen met dementie langer thuis blijven wonen, is het noodzakelijk dat betrokken mantelzorgers zo vroeg mogelijk worden bereikt met een psycho-educatie programma. Veel stress kan voorkomen worden doordat mensen kennis tot zich nemen en ervaren dat ze, ondanks wat er op hun pad komt, toch samen kunnen blijven genieten.   

Doel 

Het gezamenlijk aanbieden van ondersteuningsprogramma’s in de regio om mantelzorgers en hun naaste met dementie te ondersteunen om samen zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Uitgangspunt is samen een flexibel aanbod aan ondersteuningsprogramma’s voor mantelzorgers te organiseren in de regio Midden-Brabant dat tegenmoetkomt aan de behoeften van mantelzorgers. Dit d.m.v. het vergroten van kennis (psycho-educatie) en het creëren van lotgenotencontact.  

Aanpak

Hiervoor worden 2 krachtige ondersteuningsprogramma’s ingezet. Deze worden georganiseerd en uitgevoerd door een trainingspoule bestaande uit medewerkers van Mijzo, De Wever, Thebe, het Laar, Contour de Twern en Alzheimer NL, afdeling Midden-Brabant.   

Dementie en nU 

  • Doelgroep: 8 – 12 mantelzorgers (partners).  
  • Programma: 8/10 bijeenkomsten à 2 uur (spreiding 10 weken)  
  • Programma: psycho-educatie en lotgenotencontact  

Samen verder met dementie 

  • Doelgroep: 8 -12 koppels van mantelzorger samen met partner met dementie  
  • Programma: 5 bijeenkomsten à 4,5 uur, incl. lunch (spreiding ca 13 weken)  
  • Programma: psycho-educatie, lotgenotencontact, vitaliteit en (weer) samen genieten  

Behaalde resultaten 2022 

Het afgelopen jaar hebben in totaal 10 ondersteuningsprogramma’s gedraaid in Gilze Rijen & Dongen, Oisterwijk, Tilburg, Goirle, Loon op Zand, Waspik, Den Bolder en Vlijmen.  

Jaardoelen 

Wat werkt en willen we behouden, welke nieuwe inzichten hebben we opgedaan en wat nemen we mee, zijn op dit moment de belangrijkste vragen. De focus zal in het 1e kwartaal van 2-23 liggen op het beantwoorden van deze vragen, waarna vanuit die evaluatie en daaropvolgend advies, besluiten worden genomen over de te vervolgen route en bijbehorend plan van aanpak.  

Acties en beoogde resultaten 2023 

Inmiddels heeft er op alle aspecten een evaluatie plaatsgevonden met de betrokkenen. De conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt en gedeeld.

Op klantniveau leverde het de deelnemers aan de programma’s vooral herkenning, erkenning, handvatten en weer genieten met elkaar op. Op niveau van de betrokken professional in rol van coach/trainer of casemanager zit dat vooral in de verdieping van het contact met de mantelzorger en de ervaring van wat het beste werkt. Hierbij kwam expliciet het leren van en met elkaar kwam naar voren. Op het niveau van de organisatie zijn er vooral inzichten opgedaan rondom de coördinatie, organisatie en financiering.

N.a.v. hiervan hebben we geconcludeerd dat dit als project niet meer aansluit bij de doelen en werkwijze van Samen Richting Geven en is dit project inmiddels afgerond. Dit betekent niet meer regionaal coördineren maar regionaal samenwerken. Met daarbij lokaal waar kan en regionaal waar nodig.

Met betrekking tot het thema Mantelzorgondersteuning (bij dementie)werken we samen met burgers, gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, alzheimer MB en ZMBR. Bij ZMBR krijgen (delen van) de twee programma’s op een natuurlijke manier een plek in die samenwerking. Dit vraagt steeds opnieuw lef, focus, loslaten en verbinden.

Deelnemende organisaties: Mijzo, De Wever, Het Laar en Thebe.   

Meer info en contact 

Sandra van Duren, projectleider/coördinator s.vanduren@zmbr.nl 

 

Ik ervaar herkenning en krijg erkenning. Ik heb velen handvatten gekregen om mijn eigen gedrag aan te passen, wat een positief effect heeft op mijn partner met dementie.