Home | Actielijnen | De zorgzame samenleving

De zorgzame samenleving

Eigen Regie

Zelfstandig thuis wonen is het credo. Hopelijk is dat veel mensen gegund. Een fijn leven leven, waarin je eigen baas bent over de invulling van je dagen, zonder te veel ongemakken, al dan niet met ondersteuning van hulpmiddelen of de hulp van anderen. Wat en wie ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen, bepalen zij en hun lokale netwerk zelf.

Is zorg en ondersteuning nodig dan is het fijn als er een goede wisselwerking is tussen de informele zorg van familie en buren en de formele zorg van bijvoorbeeld thuiszorg en huisartsen. Dit zien we terug bij community care: zorgen voor elkaar. In de zorgzame samenleving kijken we naar elkaar om. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen vermogen.

Wat kunnen wij betekenen?

  • Het voorbeeld van community care helpt ons om goede keuzes te maken. Wij maken ons er dan ook sterk voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en autonoom kunnen zijn, zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en gebruik kunnen blijven maken van reguliere voorzieningen. Is zorg en ondersteuning nodig dan staat de cliënt aan het roer en bepaalt wat nodig en gewenst is. Hij/zij heeft regie over de eigen gezondheidsgegevens en het zorgproces, wij zijn ondersteunend bij het organiseren van zorg en welzijn en stemmen dat af met de cliënt en het netwerk, met elkaar en onze ketenpartners.
  • Dat geldt ook voor de grote groep ouderen die te maken krijgt met vormen van dementie. Wij nemen een actieve rol bij het organiseren van een samenhangend zorg- en welzijnsaanbod in de regio. Samen met de cliënt en het netwerk kijken welke ondersteuning nodig is om zelfstandig thuis blijven wonen met de gewenste kwaliteit van leven. Welke (preventieve) middelen zetten we daarbij in? Hoe organiseren we welzijn, informele zorg en begeleiding?
  • Goede zorg en ondersteuning kunnen we alleen waarmaken met de niet aflatende inzet van medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij kunnen rekenen op een goede toerusting van wat zij nodig hebben om hun rol goed in te vullen en samen op te trekken.

Waar zijn we mee bezig?

 

Albert Vlemmix Raad van Bestuur Maria-oord
Albert Vlemmix  Raad van Bestuur  Maria-oord

In Dongen experimenteren we al ­meerdere jaren in domeinoverstijgend organiseren van zorg & welzijn voor ouderen. Met hulp van een leefcoach/arrangeur zorgen we dat de cliënt de ­oorspronke­lijke leefwijze zoveel en lang mogelijk kan ­voortzetten en hierdoor een hoge kwaliteit van leven kan bereiken. We zien dat dit werkt!

Deelnemende organisaties