Home | Actielijnen | Actieve voorbereiding op ouder worden | Uitnodiging voor bijeenkomst: anders werken bij oog druppelen

Uitnodiging voor bijeenkomst: anders werken bij oog druppelen

Ouder Worden

De aanmelding voor deze bijeenkomsten is gesloten.

De toekomst van de ouderenzorg

We kennen allemaal de berichten van de laatste tijd.

REK IS ERUIT
Voor steeds meer zorgprofessionals in de wijk is de rek eruit. Ondanks het mooie en uitdagende werk kiezen zij voor andere beroepen. Corona heeft het proces van uitstroom versneld. Met de huidige bekostiging zijn wij onvoldoende in staat om goed werkgever te zijn voor een onmisbare beroepsgroep. Daardoor wordt het steeds moeilijker om specialistische functies in te vullen, met het risico dat deze binnenkort helemaal verdwijnen. Het gevolg: patiënten kunnen niet meer thuis herstellen met hulp van hun wijkverpleegkundige. In plaats daarvan blijven ze langer in het ziekenhuis of worden ze doorverwezen naar een verpleeghuis. Maar dat is alleen een alternatief op papier: ook ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben die ruimte niet.

De Verpleegkundig Advies Raad (VAR) van Thebe heeft daarom het heft in eigen handen genomen. Het moet anders en het kan anders. We moeten anders gaan werken en de VAR geeft aan dat het ook kan. Er zijn eenvoudige (zorg)handelingen die nu door de thuiszorg worden gedaan, die mensen met een beetje hulp ook zelf kunnen doen. De verpleegkundigen kunnen dan hun tijd besteden aan de mensen die het echt nodig hebben.. Eén van de handelingen die mensen zelf kunnen doen, is het oog druppelen. Met behulp van een hulpmiddel kunnen mensen met instructie en begeleiding dit (weer) zelf gaan doen.

In een sprintweek hebben we met betrokken partijen uit de keten (ziekenhuis, huisarts, apotheek, VVT-organisaties) de huidige klantreis herontworpen tot de nieuwe klantreis. Ook is een communicatieboodschap opgesteld en is een toolbox met communicatiemiddelen ontwikkeld die alle partijen in de keten kunnen gaan gebruiken zodat we in de regio dezelfde boodschap naar de burgers uitdragen.

We willen deze nieuwe klantreis met toolbox van communicatiemiddelen aan alle betrokkenen in de regio presenteren op regionale bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten informeren we partijen in de regio over de andere manier van werken rondom oogdruppelen om draagvlak te creëren om deze werkwijze in de keten per 1 april 2023 te implementeren.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 2 februari 2023 en dinsdag 7 februari 2023. We nodigen alle betrokken organisaties uit om enkele medewerkers af te vaardigen naar één van deze twee bijeenkomsten. Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en medewerkers van thuiszorgorganisaties ontvangen een uitnodiging om met een vertegenwoordiging op één van deze avonden aanwezig te zijn. Er staan twee bijeenkomsten gepland met elk dezelfde inhoud en opzet. U kunt zelf kiezen welke datum u het beste past.

De aanmelding voor deze bijeenkomsten is gesloten.