Home | Actielijnen | Actieve voorbereiding op ouder worden

Actieve voorbereiding op ouder worden

Ouder Worden

Oud worden en oud zijn hoort bij het leven. Een actieve voorbereiding op ouder worden kan bijdragen aan een onbezorgde oude dag.  Dat betekent nu al voorsorteren op situaties die onvermijdelijk horen bij het ouder worden. Om straks vragen en problemen voor te zijn. Vragen als: Moet ik nu mijn huis aanpassen of ga ik als het moet verhuizen? Heb ik mijn financiën op orde als me straks iets overkomt?  Wat doe ik om mobiel en gezond te blijven? Wie is er in mijn netwerk om mij te helpen als het wat minder gaat? Welke professionele of technologische hulp is beschikbaar? Waar kan ik dat halen en wat kost dat allemaal? Vragen die niet aan de orde lijken als alles goed gaat, maar wel dringend worden als het minder gaat.

Wat kunnen wij doen?

 • Ouderen op verschillende manieren informeren en prikkelen om na te denken over hoe zij zich kunnen voorbereiden op situaties die horen bij ouder worden. Dan kunnen zij op basis van realistische informatie bewuste keuzes maken rondom leefstijl, wonen en welzijn die helpen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.
 • Ouderen bekend en vertrouwd maken met de inzet van (zorg)technologie als ondersteuning bij wonen, zorg en welzijn
 • Verwachtingen over beschikbaarheid van zorg bespreekbaar maken
 • Ouderen met vragen verwijzen naar het juiste loket
 • Zorgvragen vóór zijn door samen met cliënt, netwerk en partners tijdig gezondheidsproblemen te signaleren, te voorkomen en te beperken
 • Mantelzorgers  – een onmisbare schakel in de zorg voor ouderen – ondersteunen en hun inzet versterken

Waar zijn we mee bezig?

 • Bewustwordingscampagne ouderen
  De nood in de ouderenzorg vereist dat ouderen zich actief voorbereiden op de dag van morgen. In 2021 start een campagne om ouderen en hun netwerk bewust te maken van de eigen rol en verantwoordelijkheid om zo lang mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen. Dat betekent tijdig keuzes te maken rond wonen, welzijn en leefstijl, voor uit te zien en zaken regelen.
 • Onderzoek en experimenteren met reablement
  Reablement is een term uit Denemarken en is bedoeld om ouderen preventief te helpen (weer) beter voor zichzelf te (gaan) zorgen. Samen met ouderen wordt gekeken wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te blijven en om informele hulp en/of formele zorg zoveel mogelijk voor te zijn.

Ondanks het ouder worden, willen mensen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Vanaf 1 maart starten we bij Mijzo met het project Langer Actief Thuis. In maximaal 10 weken stimuleren we de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen. Een team van thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten traint samen met de deelnemers de activiteiten die ze zelfstandig willen kunnen of blijven doen. We geven tips en bieden training gericht op het zelfstandig handelen. Met dit project willen we een aanzet geven tot een regionale aanpak in de regio’s West- en Midden-Brabant om de zelfredzaamheid van ouderen in de thuissituatie te optimaliseren.

 • Versterken zelfredzaamheid en sociale cohesie
  Een belangrijke stimulans voor ouderen om actief te zijn en mee te (blijven) doen kan door in verbinding te blijven met het familienetwerk en wijk- en buurtnetwerken zoals voetbalclub, buurt- of vrijwilligersvereniging of kerk. Ontmoetingen dragen bij aan het wezenlijke gevoel van ‘ertoe te doen’ en kunnen eenzaamheid voorkomen.
  In 2021 kijken we óf en hoe we samen met bestaande sociale netwerken rondom ouderen en samenwerkingspartners als gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligers ontmoetingen kunnen faciliteren door bijvoorbeeld ruimten beschikbaar te stellen en de sociale cohesie op wijk en buurtniveau kunnen versterken.
Annet Boekelman Raad van Bestuur Stichting Volckaert
Annet Boekelman Raad van Bestuur Stichting Volckaert

“Als organisaties voor ouderenzorg willen wij actief bijdragen aan activiteiten die voorkomen dat ouderen zorgafhankelijk worden. Dat kunnen we niet alleen. Het vraagt in de eerste plaats wat van de ouderen zelf en de mensen die dichtbij hem staan. De cliënt bepaalt wat hij nodig heeft. Het vraagt vervolgens van zorgorganisaties goed samenwerken met het netwerk rondom die ouderen en ketenpartners, weten waar welke expertise beschikbaar is en onze kennis en ervaring delen. Samen moeten we er toch voor kunnen zorgen dat elk mens, ook wanneer hij ouder wordt en het allemaal niet zo soepel gaat, zoveel mogelijk thuis het leven kan leiden zoals hij dat gewend was.”

Deelnemende organisaties