Home | Actielijnen | Aandacht voor medewerkers | Project Vertrouwen in vakmanschap

Project Vertrouwen in vakmanschap

Aanleiding

Het kunnen aantonen van vakbekwaamheid om bepaald werk te mogen uitvoeren is belangrijk, zeker als het cruciale werkzaamheden betreft, zoals het verrichten van voorbehouden- of risicovolle handelingen in de zorg. Maar hoe organiseer je dit op zo’n manier dat het bijdraagt aan het doel, in plaats van aan meer administratieve handelingen en druk voor de zorgprofessional?

Al jaren staat de tijd die nodig is om bekwaamheid te versterken of te onderhouden onder druk. Wij zijn van mening dat de manier waarop dit gebeurt op een andere, passendere manier kan waarbij het vertrouwen in het vakmanschap van de professional centraal staat. Ook vanuit het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) van het ministerie van VWS, ziet men een opgave om het werk anders in te richten waarbij zorgorganisaties ervoor zorgen dat de medewerker aantoonbaar bekwaam is om inzetbaar te zijn.

Doel

Met dit project beogen we onderstaande doelen te bereiken:

 1. Nieuw beleid en uitvoering rondom het aantonen van voorbehouden en risicovolle handelingen in de eigen organisatie en overdraagbaar naar andere organisaties;
 2. Beleid dat is afgestemd op de wensen en behoeften van zorgprofessionals en voldoet aan de eisen en normen vanuit wet- en regelgeving, waarbij aan de volgende punten tegemoetgekomen moet worden:  Leren en ontwikkelen tijdens het werk;
 • Aantonen van de eigen vakbekwaamheid tijdens het werk;
 • Vakmanschap en professionaliteit van zorgprofessionals erkennen;
 • Het ‘ontregelen’ van de zorg;
 • Het verlagen van de studielast;
 • Bijdragen aan de autonomie van de zorgprofessional, waarbij ‘vertrouwen in vakmanschap’ het leidende principe is.
 1. We willen een beweging op gang brengen van controle naar vertrouwen, eigen regie en verantwoordelijkheid voor de eigen bekwaamheid;
 2. Medewerkers zijn minder tijd kwijt in het aantonen van de vakbekwaamheid.
 3. Opgebouwde kennis op eenvoudige wijze verspreiden zodat alle zorgaanbieders aan de slag kunnen met dit vraagstuk en door kunnen bouwen op de ervaring, inzichten en kennis opgedaan tijdens dit traject.

Aanpak

Iedere deelnemende organisatie werkt aan het vernieuwen van het beleid aantoonbaar bekwaam, waarin het roer echt wordt omgegooid van controle naar vertrouwen in vakmanschap. In dit proces komen we voor diverse vraagstukken te staan. Deze vraagstukken delen we met elkaar en onderzoeken we zodat we van en met elkaar kunnen leren. Tevens laten we ons in de aanpak van deze vraagstukken inspireren en adviseren door Petrouschka Wind Werker.  Petrouschka heeft onderzocht hoe vertrouwen in vakmanschap de zorg kan ‘ontregelen’ en heeft dit zelf in de praktijk geïmplementeerd (Interview is na te lezen in vakblad opleiden en gezondheidszorg (O&G) 3-2022). De doorlooptijd van het project is 12 maanden (geheel 2023).

Jaardoelen

Q4 2023 hebben we een inspiratiestuk geschreven voor de regio. Op basis van dit inspiratiestuk gaan we de bühne op om anderen te inspireren, bijvoorbeeld via een inspiratiebijeenkomst voor de regio. We organiseren dit in samenwerking met Transvorm.

Acties en Beoogde Resultaten 2023

Zorgprofessionals besteden momenteel gemiddeld eenmaal in de driejaar tien tot vijftien uur om aan te tonen dat zij bekwaam zijn. Dit is tijd die nu niet besteed wordt aan cliënten. Daarnaast zijn opleidingsfunctionarissen/adviseurs én externe partijen betrokken bij de praktijktoetsen.

Voorbeeld gemiddelde besparing voor een organisatie met 800 verzorgenden IG en verpleegkundigen:

 • 800 zorgprofessionals x gemiddeld twaalf uur per drie jaar aantonen van bekwaamheid = 9.600 uur (3.200 uur per jaar, =1,75 fte).
 • 3.200 uur x gemiddeld salaris van fwg 40 (excl. werkgeverslasten) = €66.560,-

Nog wel rekening houden dat professionals tijd behouden voor het kunnen versterken/bijhouden van hun vakbekwaamheid.

Eenzelfde werkwijze in de regio brengt een positieve beweging op gang, waarbij professionals zelf de regie hebben over hun vakbekwaamheid.

Deelnemende organisaties  

Zorggroep Elde Maasduinen, Mijzo, Thebe.

Meer info en contact

Projectleider: Pascale Boleij, e-mailadres: pascale.boleij@zgem.nl