Home | Actielijnen | Aandacht voor medewerkers | Project Expert innovatie

Project Expert innovatie

Aanleiding
Ouderenzorgorganisatie worden momenteel geconfronteerd met tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van de zorgvraag. De overheid probeert middels landelijke programma’s invloed uit te oefenen op het probleem. In het najaar van 2022 is het WOZO programma door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gelanceerd. WOZO staat voor Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. WOZO gaat uit van drie uitgangspunten: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2022). Teams ondersteunen bij deze verandering en leren anders te werken is de aanleiding voor dit project.

Doel
Door de inzet van een expertfunctie innovatie innovaties implementeren op de werkvloer op teamniveau. De expertfunctie innovatie is een verzorgende IG die zich door ontwikkelt tot expert innovatie. De verzorgende IG blijft onderdeel van het team en besteedt daarnaast vier uur per week aan het ondersteunen van een innovatieklimaat, levert een bijdrage aan innovaties en begeleidt implementaties. Het gaat hierbij om sociale, technologische en procesinnovatie. De verzorgende IG expert innovatie wordt ingezet op locatieniveau en blijft daarnaast werkzaam binnen een team. Gedurende de werkzaamheden als verzorgende IG houdt hij/zij oog voor innovatie en kijkt waar een bijdrage geleverd kan worden.

Het bieden van loopbaanperspectief aan verzorgenden IG (grootste groep medewerkers binnen de aangesloten organisaties) kan daarnaast impact hebben op het binden en boeien van medewerkers en daarmee het behoud van medewerkers binnen onze organisatie/de regio. De verzorgende IG expert innovatie krijgt door middel van dit project loopbaanperspectief op inhoudelijk en financieel vlak door een gedegen leertraject en waardering in fwg.

Aanpak
Innovaties en implementaties succesvol ontwikkelen en afronden, met betrokkenheid en de ondersteuning dichtbij teams georganiseerd.

Behaalde resultaten 2022

  • Werving en selectie van 11 verzorgenden IG expert innovatie
  • Selectie van het opleidingstraject
  • Voorbereiding ondersteuning middels intervisie (door de projectgroep)
  • Gezamenlijke kick-off van het project

 

Jaardoelen

  • Start van het leertraject voor verzorgenden IG expert innovatie (MBO certificaat technologie en innovatie op mbo niveau 4);
  • Start intervisie voor de verzorgenden IG expert innovatie;
  • Bijdrage leveren aan innovatie/implementatieprojecten op locatieniveau, ondersteuning van teamleden bij leren anders te werken;
  • Middels onderzoek in kaart brengen wat effectieve interventies zijn om de veranderkracht te versterken zodat teams beter leren te innoveren en implementeren.

 

Deelnemende organisaties  

De Wever, De Leyhoeve, Zorggroep Elde Maasduinen.

Meer info en contact

Anne van Kempen, Anne.vankempen@zgem.nl