Home | Actielijnen | Aandacht voor medewerkers

Aandacht voor medewerkers

Medewerkers

Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is goede zorg voor medewerkers een vereiste. Goed opgeleide en vitale zorgprofessionals die met plezier hun werk doen, moeten daarom kunnen rekenen op een organisatie die duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren mogelijk maakt.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij vloeiend bewegen tussen cliënt, mantelzorgers en netwerkpartners om samen de benodigde ondersteuning te organiseren. Dat zij zijn toegerust om op maat (specialistische) zorg en welzijn te verlenen en als vanzelfsprekend gebruik maken van zorgtechnologie. Het is óók een professional die zich verantwoordelijk voelt voor eigen ontwikkeling en gebruik maakt van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Iemand die met plezier werkt, fit en veerkrachtig is, voldoening en energie haalt uit het werk en zich bewust is van een gezonde werk-privé balans.

Wat gaan wij doen?

  • We kiezen voor flexibel onderwijs, met kansen voor zij-instromers en vernieuwend (praktijk)onderwijs om instroom makkelijker te maken.
  • Het onderwijs moet aansluiten bij de eisen van de (digitale) tijd. We stimuleren (toekomstig) medewerkers een onderzoekende leerhouding aan te nemen om cliënt en netwerk beter tegemoet te treden vanuit de basishouding ‘zorgen dat’.
  • We zetten een bredere functiemix in afgestemd op de zorgvraag.
  • We investeren in de vitaliteit van medewerkers en een gezond werkklimaat om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
  • We willen gezamenlijk werkgeverschap nog meer vorm geven door onder meer:
    • samen op te leiden en op te trekken in het ontwikkelen van methodieken en instrumenten voor behoud en instroom van medewerkers.
    • te onderzoeken of er mogelijkheden zijn beschikbare medewerkers in te zetten over de organisatiegrenzen heen.

Waar zijn we mee bezig

Gré Wiskerke Bestuurder De Leyhoeve
Gré Wiskerke Bestuurder De Leyhoeve

“Onze collega’s leveren een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van het leven van de ouderen. Wij stimuleren en faciliteren de inzet van kennis en vaardigheden, plezier in het werk, waardering voor het werk, contacten met collega’s, eigen professionele ruimte benutten in samenspraak met de oudere en zijn verwant. Vanuit vakmanschap en eigenaarschap mede invulling geven aan dat wat nodig is in de veranderende samenleving, deze reis ondernemen we samen.”

Deelnemende organisaties