Home | Actielijnen | Aandacht voor medewerkers

Aandacht voor medewerkers

Medewerkers

Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is goede zorg voor medewerkers één van de vereiste. Opgeleide en vitale zorgprofessionals die met plezier hun werk doen, moeten daarom kunnen rekenen op een organisatie die duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren mogelijk maakt.

Wat wordt van medewerkers verwacht? Dat zij als betrokken begeleiders vloeiend bewegen tussen cliënt, mantelzorgers en netwerkpartners om samen de benodigde ondersteuning te organiseren. Dat zij zijn toegerust om op maat (specialistische) zorg en welzijn te verlenen en als vanzelfsprekend gebruik maken van zorgtechnologie.
Het is óók een professional die zich verantwoordelijk voelt voor eigen ontwikkeling en gebruik maakt van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Iemand die met plezier werkt, fit en veerkrachtig is, voldoening en energie haalt uit het werk en zich bewust is van een gezonde werk-privé balans.

Wat gaan wij doen?

  • We kiezen voor flexibel onderwijs, met kansen voor zij-instromers en vernieuwend (praktijk)onderwijs om instroom makkelijker te maken
  • Het onderwijs moet aansluiten bij de eisen van de (digitale) tijd. We stimuleren (toekomstige) medewerkers een onderzoekende leerhouding aan te nemen om cliënt en netwerk beter tegemoet te treden
  • We zetten een bredere functiemix in afgestemd op de zorgvraag
  • We investeren in de vitaliteit van medewerkers en een gezond werkklimaat om duurzame inzetbaarheid te bevorderen
  • We willen gezamenlijk werkgeverschap nog meer vorm geven door o.m.
    • samen op te leiden en op te trekken in het ontwikkelen van methodieken en instrumenten voor behoud en instroom van medewerkers.
    • te onderzoeken of er mogelijkheden zijn beschikbare medewerkers in te zetten over de organisatiegrenzen heen

Vitaliteit in één oogopslag

Marijke Megens lid Raad van Bestuur Thebe
Marijke Megens lid Raad van Bestuur  Thebe

“Goed werkgeverschap is oprechte aandacht voor medewerkers. Wij ­creëren voorwaarden voor medewerkers om zo lang mogelijk fit en gezond te blijven en met plezier hun werk doen. Voor ons een belangrijke basis voor duurzame inzetbaarheid.”

Deelnemende organisaties