Home | Actielijnen

Actielijnen

Onze ambities voor een toekomstbestendige ouderenzorg zijn gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en passende zorg voor ouderen. Maar óók op duurzaam inzetbare zorgmedewerkers die hun met plezier werk doen. Actielijnen helpen ons gericht aan de slag te gaan om de ambities te verwezenlijken.

 

Deelnemende organisaties