Home | Actielijnen

Actielijnen

Onze ambities voor een toekomstbestendige ouderenzorg zijn gericht op de zelfredzaamheid, eigen regie en passende zorg voor ouderen. Maar óók op duurzaam inzetbare zorgmedewerkers die met plezier hun werk doen. Actielijnen helpen om stap voor stap en heel gericht aan de slag te gaan om de ambities te verwezenlijken. In onderstaande actielijnen een overzicht van wat we de komende tijd gezamenlijk oppakken, waarom, hoe en met welk doel.

 

Deelnemende organisaties