Samen richting geven aan de ouderenzorg in Midden-Brabant

Vitaal, sociaal en toekomstbestendig

Tijd
voor een ander
verhaal

Samen optrekken

Twaalf organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant werken samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, zijn grondige vernieuwingen nodig. Want de vergrijzing piekt, de vraag naar zorg is groot en de zorgkosten lopen op. Personeelstekorten nemen toe: goede zorg is straks niet meer te organiseren omdat er gewoon niet genoeg handen zijn. Het moet anders! En dat begint bij goed zorgen voor je zelf en voor elkaar!

We moeten meer dan ooit samen optrekken. Ouderen met ouderen en hun informele netwerken en zorgprofessionals in de verschillende zorgsectoren met andere partners in zorg en welzijn,  gemeenten, onderwijs en woningcorporaties.

Lees meer over ons

Actielijnen

Actielijnen

Onze ambities voor een toekomstbestendige ouderenzorg zijn gericht op de zelfredzaamheid, eigen regie en passende zorg voor ouderen. Maar óók op duurzaam inzetbare zorgmedewerkers die met plezier hun werk doen. Actielijnen helpen om stap voor stap en heel gericht aan de slag te gaan om de ambities te verwezenlijken. In onderstaande actielijnen een overzicht van wat we de komende tijd gezamenlijk oppakken, waarom, hoe en met welk doel.

Actielijnen

Projecten

In verschillende samenwerkingsverbanden zijn afgelopen tijd veel projecten opgepakt en mooie resultaten geboekt. Thema’s waren instroom van personeel, behoud van medewerkers, anders werken/zorgtechnologie en mantelzorgondersteuning.

In het jaaroverzicht staan alle projecten in een notendop. Scroll voor meer uitgebreide informatie over de projecten.

 

Agenda

Samenwerkende organisaties