Samen richting geven aan de ouderenzorg in Midden-Brabant

Vitaal, sociaal en toekomstbestendig

Samen optrekken

Elf ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant werken samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, zijn grondige vernieuwingen nodig. Want de vergrijzing piekt, de vraag naar zorg is groot en de zorgkosten lopen op. Personeelstekorten nemen toe. Goede zorg is straks niet meer te organiseren omdat er gewoon niet genoeg handen zijn. Het moet anders! En dat begint bij goed zorgen voor je zelf en voor elkaar.

We moeten meer dan ooit samen optrekken. Ouderen met ouderen en hun informele netwerken en zorgprofessionals in de verschillende zorgsectoren met andere partners in zorg en welzijn, gemeenten, onderwijs en woningcorporaties.

Lees meer over ons

Actielijnen

Actielijnen

Onze ambities voor een toekomstbestendige ouderenzorg zijn gericht op de zelfredzaamheid, eigen regie en passende zorg voor ouderen. Maar óók op duurzaam inzetbare zorgmedewerkers die met plezier hun werk doen. Actielijnen helpen om stap voor stap en heel gericht aan de slag te gaan om de ambities te verwezenlijken. In onderstaande actielijnen een overzicht van wat we de komende tijd gezamenlijk oppakken, waarom, hoe en met welk doel.

Actielijnen

Tijd voor een ander verhaal

De huidige zorg voor ouderen is op korte termijn niet meer haalbaar. Het aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar in de hele samenleving. Het vraagt lef en actie van ons allemaal om er straks te zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Geen leuk, maar wel reëel nieuws. Graag gaan we met u in gesprek over de zorg voor ouderen. Via een mix van filmpjes en theater zetten we u op een verrassende manier aan het denken en kunt u meepraten.

Lees verder

Samenwerkende organisaties